Är du redo for Continuous?

När man börjar titta på olika lösningar för att kunna leverera mjukvara snabbare är det inte ovanligt att man kommer i kontakt med olika Continuous-discipliner. Dessa möjliggör förutom snabbare leveranser bättre kvalitet och minskad risk. Men det är en hel del som behöver vara på plats innan du kan starta din resa.

Det är lätt att tro att Continuous är ett nytt begrepp men det har funnits med ganska länge. Redan Walter Shewhart beskrev Continuous Quality Improvement med sin kvaliteststyrningsmodell, känd som PDCA (Plan, Do, Check, Act) i början av förra seklet. Redan här gick det ut på samma grundprinciper som idag, kontinuerlig förbättring genom att reducera spill genom att ta bort repetitivt arbete och ineffektiva processer.

Inom mjukvaruindustrin talas det mest om de tre Continuous-disciplinerna Integration, Deploy och Delivery. Vill man införa någon eller alla av dessa är det inte ovanligt att man fokuserar väldigt mycket på teknik och verktyg, men det kan vara bra att ta ett steg tillbaka innan fullt fokus läggs på detta. För det är nämligen så att hela den här resan är betydligt mer komplex än den kan tyckas vara till en början.

Kulturen spelar stor roll för att lyckas med Continuous 

Organisationen och dess kultur är några av de viktigaste delarna för en lyckad väg till Continuous. Finns förståelsen av vad som ska uppnås? Finns grunderna för att bygga en succé? Det är ett måste att först och främst ha rätt förutsättningar på plats. Även design och systemarkitektur måste stödja de nya tankarna för att det ska fungera. Om systemet dessutom är byggt för snabba cykler från början så underlättar även det arbetet.

Att bygga och leverera koden är givetvis grundläggande för Continuous och det är här  verktygen blir aktuella. Test och verifiering är ett mycket viktigt moment för en lyckad satsning. Även här ingår verktygsstöd men en hel del av dem är beroende av bra, snabba processer och att veta vilken insats som passar bäst i de olika lägena. 

Information och rapportering hjälper till att hålla reda på om man gör rätt saker och om de görs på rätt sätt. Snabb återkoppling är A och O inom Continuous och det gäller både innan och efter att produkterna är släppta.

Utvärdering er mognadsgrad i Continuous-världen 

Det finns några bra första steg eller indikationer på att man är på rätt väg om man vill röra sig mot Continuous. När det gäller området test och verifiering har vi tagit fram en modell som ger er en snabb och enkel beskrivning av din organisations mognadsgrad i Continuous-världen. Svara på frågorna och få utvärderingen direkt.  

 

UTVÄRDERA ER MOGNADSGRAD 

Vi rekommenderar också

Newsletter Signup Read more