Bra kommunikation i teamet - en avgörande framgångsfaktor inom QA

Att kommunikation är A och O för att lyckas bra i ett team är mer regel än undantag. I ett team som ska jobba tätt tillsammans och på kort tid leverera produkter med rätt kvalitet är behovet av kommunikation extra stort. Det är däremot inte bara viktigt för leveranser, utan kan också påverka individerna i teamet mycket, både positivt och negativt. 


Behovet av kommunikation igår och idag

Tidigare, då det planerande arbetssättet var det enda inom utveckling jobbade teamen mer uppdelat än de gör idag. Utvecklarna gjorde sitt, testarna gjorde sitt och IT-chefen gjorde sitt. Det gjorde att medlemmarna i ett team hade en annan möjlighet att jobba mer på egen hand, det fungerade att knacka kod på “sin kammare” på ett helt annat sätt än idag. Dessutom, allt som skulle göras fanns dokumenterat i tydliga kravspecifikationer, vilket gjorde att behovet av kommunikation i teamet inte var lika nödvändig som den är idag.

När det agila arbetssättet introducerades 2001, var en av grundtankarna att fokus skulle skifta från processer och verktyg till kommunikation och dialog. Det gällde både för medlemmarna i teamet och för teamleadern. Ett agilt arbetssätt kräver mycket större flexibilitet i arbetet, vilket i sin tur ställer högre krav på en bra dialog i teamet.

Tätare leveranser kräver snabbare kommunikation

I den agila världen görs det regelbundna checkar på produkter för att möjliggöra ändringar, nya funktioner och buggfixar, ofta en gång per sprint som är cirka 1-4 veckor. Inom continous-världen tas likadana checkar flera gånger om dagen. När en bra dialog i teamet saknas, försvårar det arbetet med att leverera produkter i tid och med rätt kvalitet. Information kan snabbt falla mellan stolarna och missförstånd kan uppstå om inte alla har koll på vad de andra i teamet gör vilket i sin tur kan göra att ni missar något i ert kvalitetsarbete. För att klara av det snabba tempot som krävs idag inom QA, är det alltså a och o att ni har bra kommunikation i teamet.

Bra kommunikation internt och externt

Continuous quality assurance (CQA), är ett koncept som omfamnar nya, kontinuerliga tekniker och omfattar både kvalitet och innovation, affärsnytta och kontinuerlig leverans. När du arbetar med CQA, är det möjligt att gå från planering till implementation, samt test till leverans och produktionssättning på endast några få dagar, ibland till och med timmar, vilket gör kontinuerlig kommunikation i teamet till en avgörande faktor för att ni ska lyckas leverera.

Som QA Manager behöver du vara duktig på att kommunicera, både internt och externt. Internt är det viktigt att se till att det finns tydliga strukturer i teamet och ha korta, frekventa möten som gör det enklare för att ha koll på vem som gör vad, vad som har gjorts och så vidare. Dessa möten uppmanar till en bra och öppen dialog i teamet på ett enkelt sätt. När det kommer till den externa biten är kommunikationen dock minst lika viktig. Ofta är det din uppgift att förklara för kunder och beställare varför ert arbetssätt är det bästa, vilket också ställer vissa krav på din kommunikativa förmåga.

Sammanfattning

Kommunikation är en stor framgångsfaktor för hur väl ditt team presterar och levererar kvalitet till kund. I en tid då utvecklingen går i rasande fart blir det extra viktigt att kommunikationen i teamet är bra. Men det ställer också höga krav på dig som QA Manager och din kommunikativa förmåga.  

Vill du läsa mer om den moderna QA Managern? Ladda ner vår e-bok!

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också