Bra grunder för att lyckas med testarbetet

Det finns många faktorer som spelar in för ett framgångsrikt testarbete. Först och främst behöver du lägga en bra grund som består bland annat av att testa tidigt, testa regelbundet och automatisera de tester som med fördel kan ske per automatik.  

Fördelar med att testa tidigt 

Att testa tidigt innebär flera fördelar. En av de främsta är att när fel hittas i kod som är “färsk”, underlättar det för utvecklaren att åtgärda dessa. Det gör också att du får god kvalitet på koden tidigt, vilket i sin tur minskar antal fel i produktion. En annan stor fördel med tidig testning är att ju tidigare fel upptäcks, desto mer minskar kostnaderna för att åtgärda felen, jämfört med om de skulle upptäckas längre fram under produktion.  

Ständiga förändringar kräver regelbunden testning 

En annan viktig faktor för att lyckas med test är att testa regelbundet, eftersom programvara och miljö är i ständig rörelse. Nya versioner av kod i form av ny funktionalitet, ändringar och rättningar kan påverka testresultatet. Men även testmiljön uppdateras löpande med nya versioner av till exempel operativsystem och patchar av olika slag. När du gör regelbundna tester kan du dessutom snabbt åtgärda de nya förändringarna så att slutanvändaren inte drabbas.

Många regelbundna tester kan med fördel ske per automatik, på samma sätt som att automatisera funktionella tester bör man också automatisera prestanda-och säkerhetstester. Att få en rapport på morgonen efter nattens tester som visar utfallet av gårdagens incheckningar är ett effektivt sätt att jobba på. 

Samarbeta med driften för att planera och styra tester 

Ett gott samarbete med driften som ofta har bra kontroll på vad som kan hända i produktion är en annan god idé. Deras erfarenhet kan användas för att planera och styra testerna, för att säkerställa en bra och stabil produkt. Sträva också efter att ha bra kontakt med beställaren som har vetskap om kundbeteende och yttre faktorer såsom marknadsevent, vilket kan generera oväntad hög belastning. 

Så, vem beslutar att systemets kvalitet är god nog att produktionssättas? Kraven på vilka tester
som skall vara genomförda bör komma från de som skall ansvara för dess drift. Eftersom kopplingen finns mellan hur pass väl testat det är och hur mycket tid för incidenter som läggs, så kommer rätt nivå av krav automatiskt ställas på kvaliteten på testerna.

Dessa grunder tillsammans med en strategi för att säkerställa att era tester är rätt prioriterade i förhållande till de affärsmål och den prioritering som gjorts mellan tid, kostnad och kvalitet ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt kvalitets- och testarbete. 

Delar av ovanstående text är ett utdrag från vår nya guide "Det här bör din teststrategi innehålla". I guiden hittar du allt du behöver veta om hur du skapar en robust och bra teststrategi, alltifrån metodik till hur du ska tänka riskbaserat och prioritera dina tester. Ladda ner den här!
Kategori:Teknik 

New call-to-action

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också