Bäst i test - Krav och Testverktyg

För att kunna jobba effektivt med sina krav och tester så är det viktigt att ha ett verktyg som hjälper dig och underlättar arbetet. Men hur vet man vilka verktyg som är bäst – och framförallt vilket passar bäst för det behovet du har? Det har vi tagit reda på och i den här bloggartikeln berättar vi mer.

För att få svar på frågorna krävs en del research och när vi söker online så märker vi ganska snabbt att de flesta artiklar har fokus på verktyg kopplade till agila processer som är hårt anpassade mot scrum och kanban. Men om man inte arbetar enligt dessa metoder så finns det inte mycket att hämta upplever vi.

Av den anledningen har vi utvärderat och testat verktyg som passar bäst i förvaltning och sourcingverksamhet där man sitter med upphandlingar och ska leveranstesta programvaran tillsammans med verksamheten mitt i införandet av en process eller liknande.

Testkriterier

I testet har vi utgått från följande fem kriterier:

1. Enkelhet
 • Verktyget ska vara enkelt att använda för alla typer av användare, det ska vara lättförståeligt och ha kort starttid. Användare ska behöva minimal utbildning. Konfigurering ska vara enkelt, kräva minimalt med tid och inte heller tillföra nya processer.
 • Verktyget ska även vara enkelt att administrera. Nya administratörer ska komma igång på mindre än 4 timmar – och vanliga användare efter en halvtimmes introduktion.
 • Verktyget ska också täcka hela vägen från krav och testfall till avvikelsehantering.
2. Användare

 • Att lägga till och ta bort användare ska vara enkelt. Likaså att styra behörigheter per användare och projekt. Detaljerad användarstyrning är önskvärd men inte ett krav och det ska självklart finnas stöd för GDPR.
3. Krav, test och avvikelsehantering

 • Verktyget ska minst ha stöd för krav, test och avvikelsehantering. Det ska ha spårbarhet – exempelvis kravtäckning och vara oberoende av utvecklingsprocess. Det ska också finnas möjlighet till kundanpassning varav ett exempel är kundanpassade fält.
4. Data och rapportering

Det ska finnas möjligheter att exportera och importera data till och från excel av alla möjliga anledningar – samt vara enkelt att få tydliga översiktsrapporter, varav några exempel är:

 • Testtäckning
 • Avvikelserapporter
 • Kravstatus
 • Körda testfall med status
 • Spårbarhet

På sikt får det också gärna finnas möjlighet att enkelt integrera med andra system.

5. Support

 • Helst ska support inte behövas då verktyget bör vara självförklarande. Vis av erfarenhet finns det dock alltid fall där support kan behövas och då bör det vara enkelt att ta kontakt, få snabba och tydliga svar och självhjälp i form av manualer och videoklipp.

Klart för testning

Vi fann att de verktyg som var mest lämpade utifrån behovet och de ovan nämnda kriterierna var:

 • Practitest
 • Teststuff
 • Melior Testlab och
 • Reqtest

För att jämföra verktygens funktionalitet skapade vi utöver kriterierna ovan två fiktiva scenarion:

Scenario 1: Utvecklingsprojekt

Krav som leder till testfall som i sin tur leder till testkörningar vilka genererar avvikelserapporter. Allt är länkat och kan spåras. Det ska ta mindre än en dag totalt att utföra testet för att verktyget ska uppfylla kundens önskemål.

Scenario 2: Förvaltning

Förvaltningsperspektivet där direkta krav saknas och utgångsläget är att vi ska testa en process eller uppdatering och följa upp testerna i form av avvikelserapporter.

Resultat

Verktygen är i funktion otroligt lika vilket resulterade i att det som avgör testet är enkelheten att importera och exportera data samt att snabbt filtrera vyerna på kundanpassade fält. Två av verktygen utmärker sig när det gäller detta och även om det ena har exakt den användarstyrning vi önskat så är det betydligt sämre på att importera och exportera data och filtrering av vyer är också sämre.

Vilket gör att vi har EN vinnare. Vill du veta vem det blev? Ladda ner hela testresultatet här!
Kategori:Krav

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också