Vad innebär den agila transformationen för bank och finanssektorn?

Att gå från en vattenfallsbaserad utveckling till en mer agil approach upplevs ofta medföra slitningar inom IT då det gäller att balansera resurser, hantera förändringsprocessen och samtidigt hålla takten i utvecklingsarbetet. För att lyckas och inte ge upp på vägen gäller det därför att ta små steg, för om du tar ett för stort scoop från början finns risken att förändringen upplevs övermäktigt. Det beror ofta på att man inte tillåter sig att ha tålamodet att se resultatet av det nya agila arbetssättet på längre sikt.

Kraven hårdare inom Bank och Finans

I övergången till ett mer agilt arbetssätt måste du vara beredd på att det kommer att ta längre tid att få upp arbetstakten, vilket många ofta har svårt att förstå. I en förändringsprocess är du mer sårbar, vilket kräver målmedvetenhet och tålamod. Risken är annars att man ger upp för lätt: ”Det här funkar inte, vi gör om!”

Har du däremot mer realistiska förväntningar, kommer du efter ett tag att se en märkbar positiv effekt när arbetet fungerar och kan gå mycket fortare än tidigare. För att nå dit måste du få alla att förstå värdet och arbeta åt samma håll. Då kommer du att se en tydlig förändring i teamen och hur arbetet utvecklas.

De hårda regelkrav och korta deadlines som gäller inom bank- och finansbolagen ställer särskilt höga krav på hur den agila transformationen implementeras.

Börja i mindre skala, samma modell passar inte alla agila team

Genom att börja avgränsat och fokuserat med ett eller ett fåtal mindre team, går det att skapa en modell för en stegvis övergång till att arbeta agilt.

Utgå från medarbetarnas individuella styrkor, svagheter och olikheter när du sätter ihop teamen med målet skapa ett bra och dynamiskt samarbete. Här har projektledaren alternativt förvaltningsledaren en viktig uppgift när det gäller att kombinera teamen på bästa sätt utifrån vilka personer som finns tillgängliga.

Med det agila arbetssättet kommer varje individuellt team att själva jobba sig fram till och lära sig hur de ska arbeta för att prestera som bäst. Fällan många går i är att man tror att det går att skapa en och samma form för alla team. Men då missar du stora delar av poängen med att jobba agilt.

En annan nyckel till att få långsiktigt fungerande agila team är den fysiska arbetsplatsen. Informationsflödet inom såväl som mellan teamen är A och O. Ett av syftena med det agila arbetssättet är att teamen, med en kombination av kravare, utvecklare, testare, ska arbeta nära affären och snabbt kunna anpassa utvecklingen utifrån nya behov och krav som dyker upp på vägen. Med mixade bord i öppna landskap blir det lätt att prata med varandra inom teamet och även höra vad som sägs i andra team. Nyfikenhet och öppenhet är därför viktiga egenskaper hos teammedlemmarna. Sträva alltid efter att skapa ett klimat som bygger på delaktighet och ett gemensamt intresse att dela åsikter och erfarenheter inom och mellan teamen. Om en teammedlem inte förstår nyttan, eller om de övriga i teamet inte lyssnar eller kommunicerar, finns risk att hela teamets arbete haltar.

Teamen sätter den gemensamma agendan

”Agilt” har varit ett modeord i över tio år och idag finns en större mogenhet än tidigare och det anses av många idag vara en etablerad arbetsmetod inom IT. Ändå är det många företag som är sena med transformationen. Det agila arbetssättet innebär i praktiken att man går från att var och en styr sin egen arbetsdag, till att det är teamet gemensamt som sätter agendan. För att det ska fungerar går det inte att någon kommer och pekar med hela handen.

Att jobba agilt inom IT är så mycket mer än en form att arbeta med projekt och förvaltning, det är ett förhållningssätt. För att lyckas hela vägen gäller det att du får såväl ledningen som de enskilda teammedlemmarna med på tåget.

3 framgångtips för agila team

  1. Var lyhörd för allas åsikter och förslag. Skapa förutsättningar för en bra kommunikation i teamet, där alla kommer till tals utifrån sina styrkor och kan väga upp varandras svagheter. Alla åsikter är lika viktiga i det agila teamet.
  2. Visa att du lyssnar och förstår genom att ge feedback som bidrar i det agila arbetet.
  3. Undvik att gå i fällan att enbart fokusera på antingen projekt eller förvaltning. Risken är annars att det skapas en backlogg som är tung att ta igen. Kom ihåg att båda är lika viktiga!

Hur långt har din organisation kommit i den agila transformationen och vilka ser du som de största utmaningarna? Hör av dig till oss på ADDQ. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och fler framgångsrecept på hur du kan skapa en effektiv agil utvecklingsorganisation.

JAG VILL VETA MER

Vi rekommenderar också

Newsletter Signup Read more