Syfte över krav

Krav - ett o­eftergivligt önske­mål

Enligt Svenska akademiens ordböcker betyder ordet krav ett oeftergivligt önskemål, vilket kan kännas relativt tvetydigt. Ordet önskemål associerar vi gärna med en önskan, en dröm, något fint och eftersträvansvärt, medan ordet oeftergivlig plötsligt kastar omkull definitionen genom att indikera att drömmen inte är ett alternativ, utan en order som inte går att ifrågasätta.

Historiskt sett så har hanteringen av systemkrav gått från att en eller flera kravanalytiker skriver omfattande och detaljerade kravdokument, till att utvecklingsteamen tillsammans med intressenter skriver små, koncisa user stories. Utvecklingsteamen har därmed gått från att agera implementationsverkstad genom att bli tilldelade en exakt specifikation som de förväntas följa, till att tillåtas delta i att formulera funktionalitet utifrån det affärsvärde den ämnar bidra med. Utvecklingsteamen får alltså chansen att fråga varför något önskas, och på så vis skapa sig en bättre förståelse för den önskade leveransen, vilket in sin tur ökar chansen för att beställaren faktiskt får det som önskas. I praktiken är det dock fortfarande bara en eller ett par personer som bestämmer vad som ska göras och när, även om utvecklingsteamen har inflytande över hur.

Jag har en dröm...

Tänk om vi istället kunde släppa krav och beställningar helt för att uttrycka oss lite mer som Martin Luther King Jr; jag har en dröm. Kings dröm var att barn med olika hudfärg skulle kunna gå i samma skola. Hur skulle en sådan kravspecifikation se ut? Svaret är att ingen, vare sig ensam eller i grupp, kan formulera en sådan specifikation, eftersom antalet lösningar är lika många som de människor det berör. Men, om alla förstår drömmen, målet och visionen, kan samtliga börja ta steg i rätt riktning. Och eftersom vi alla har olika utgångspunkt, i och med att vi är olika personer som lever olika liv med olika förutsättningar, så kommer dessa steg se olika ut för var och en av oss. För någon kanske första steget är att bjuda in den där grannen på en fika, och för en annan kanske det är att börja se över om det finns lagar som står i vägen och rent utav hindrar barn med olika hudfärg från att gå i samma skola. Inget steg är mer eller mindre viktigt, så länge de tas utifrån samma förståelse av syftet.


Hur relaterar då det här till systemutveckling? Jo, om alla inblandade i ett projekt eller organisation på riktigt förstår syftet med varför vi utvecklar just det här systemet, så kan alla ta ansvar för att vi går i rätt riktning. Med syfte menar jag dock inte syftet såsom att en användare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, det vi i user storysammanhang skulle kalla för affärsvärde, utan det egentliga syftet med varför systemet finns.

Jobba mot ett gemensamt syfte

Om vi till exempel tittar på Skatteverkets system för att hantera deklarationer, så skulle affärsvärde kunna vara att rätt siffror visas i deklarationsunderlaget så att vi får in rätt skatt, eller att hela den svenska befolkningen ska kunna deklarera inom loppet av en vecka utan att systemet kraschar. Men om vi istället lyfter blicken och tittar på syftet med systemet, så kanske formuleringen mer skulle låta som att dess syfte är att bidra till att upprätthålla det svenska samhället genom att samla in rätt skatt från befolkningen som sedan kan omfördelas till skolor, sjukhus och annan statligt finansierad verksamhet. Utifrån den förståelsen kan alla inblandade bidra, inte bara genom att implementera det som kravställts eller definierats som affärsvärde, utan genom att se till syftet och fråga sig hur vi kan komma ännu närmare.

Vad behövs för att komma dit? Det första och mest grundläggande som behövs för att kunna jobba mot ett gemensamt syfte, är just syftet. Ett syfte som svarar på varför vi utvecklar just det här systemet och vad det faktiskt behövs till. Det andra som behövs är tillit. Om vi ska komma bort från krav och utvecklingsfabriker som lyder under order, behöver vi lita på att medarbetare gör sitt jobb. Vi behöver skapa en kultur av förtroende istället för misstro, där man inte drar sig för att be om hjälp av rädsla för att bli bestraffad. Det tredje som behövs är engagemang. Jag brukar förklara skillnaden mellan att utföra ett jobb och att vara engagerad så här;

Om jag berättar för ett team att jag har ett krav skapar jag oro, stress och ångest. Om jag berättar för ett team att jag har ett problem skapar jag möjligtvis nyfikenhet och en vilja att hjälpa till att lösa problemet. Om jag däremot berättar för ett team om en vision och ett högre syfte, framkallar jag förhoppningsvis både empati och en känsla av engagemang.
Kategori:Krav

Läs mer

Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är centralt för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de IT-system verksamheten behöver. Ladda ner vår guide om hur du skapar en effektiv kravprocess som ökar affärsnyttan i ditt företags leveranser.

Ladda ner vår guide: Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkter

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också