Agil verksamhetsutveckling - så funkar det

Det är inte alltid helt lätt att ta steget mellan de olika världarna inom utveckling. Att till exempel gå från planerande till agilt kräver stora förändringar för såväl kultur, teknik och arbetssätt, vilket gör det hela till ett omfattande arbete. Däremot så är vinsterna med ett agilt arbetssätt för stora för att låta bli. Därför har vi på ADDQ utvecklat agil verksamhetsutveckling - för att hjälpa våra kunder att underlätta arbetet med att ta sig mellan den planerande och agila världen. 

Det blir allt svårare att hålla sig fast vid äldre, mer traditionella tillvägagångssätt i takt med att utvecklingen går allt fortare. Det blir hela tiden viktigare att hänga med i svängarna och anpassa sig efter dagens ständiga förändringar. Men det är inte alltid så enkelt eftersom det är många bitar som behöver vara på plats för en lyckad transformation. 
 

Tidigare kvalitetssäkring med agil utveckling 

Ett exempel på en stor vinst som kommer med agil utveckling är tidigare kvalitetssäkring. Att tänka kvalitet i ett tidigt skede är idag ett måste, att mer eller mindre bygga in kvalitet redan i produktens DNA, vilket blir möjligt med ett agilt arbetssätt. Det ger också kortare utvecklingscykler som bättre möter dagens höga krav på ett snabbt tempo.

Så funkar agil verksamhetsutveckling

För att underlätta för våra kunder som vill ta steget till den agila världen jobbar vi på ADDQ bland annat med agil verksamhetsutveckling. Processen inom detta är enkel och handlar om visionen, vilka mål ditt företag vill nå genom förändringen till agilt. En del i arbetet är att genom ett antal interaktiva workshops med nyckelpersoner på företaget tillsammans ta fram en målbild och övergripande lösningar för hur ni ska komma över era hinder och ta er vidare till nästa steg. På ADDQ tror vi nämligen mer på att det är kommunikationen mellan människor som är drivkraften för att lyckas uppnå ett hållbart resultat, framför formella verktyg. Dessutom är det i sådana här lägen viktigt att få med sig hela organisationen för att lyckas, vilket är anledningen till att det är ett måste att även få med sig personer på en hög nivå i företaget tidigt i processen. 

Backlog med hinder att lösa 

I början av diskussionerna tar vi tillsammans fram en lista på vilka hinder som finns idag för att nå era önskade mål. I listan (backlogen) hittas ofta snabbt problemområden som sedan struktureras upp. 

I nästa steg funderar vi istället på vad vi kan göra för att minska dessa hinder genom att komma med konstruktiva och kreativa lösningar. De åtgärder som sedan ska utföras samlas i en ny backlog. Utifrån den görs sedan en prioritering, där low hanging fruits hanteras först, alltså sådant som ger bäst effekt till lägst kostnad. Utifrån prioriteringen plockas sedan en aktivitet ut och skapar sprint 1, enligt scrummetoden där varje sprint brukar vara 4 veckor lång. Sedan fortsätter arbetet tills era hinder är lösta och manegen bättre krattat för er att ta er vidare mot en agilare utveckling. En viktig del i förändringsarbetet är att redan från början bedriva processen agilt, ett arbete som hela tiden förändras. Undvik därför att se arbetet som ett projekt, utan mer som något i ständig förändring.


Sammanfattning 

Äldre, mer traditionella arbetssätt inom utveckling blir allt svårare att hålla fast vid i takt med att allt går fortare. Ett agilt arbetssätt kan ge stora vinster, till exempel genom tidigare kvalitetssäkring och kortare leveranscykler. Men det kan vara svårt att ta stegen mellan de olika världarna, därför har vi tagit fram agil verksamhetsutveckling som underlättar det arbetet. Vill du veta mer om detta och hur vi kan hjälpa dig i din agila transformation? Kontakta oss! 

 

JAG VILL VETA MER

 

Vi rekommenderar också