ADDQ omorganiserar med två tydliga autonoma regioner

ADDQ har omorganiserat sig i två autonoma regioner med varsin Regionansvarig som samverkar med varandra. Inom en region kommer synergierna att öka med tydligare ledning, ansvar och fördelning. Regionerna täcker de tre största affärsregionerna i Sverige som tillsammans ger en stor affärspotential för ADDQ.

Som ett led i denna omorganisation, och för att öppna för förenkling och nya raka arbetssätt tillträder Michael Albrecht som regionchef för Stockholm och Fredrik Abrahamsson som regionchef Göteborg/Malmö. Michael Albrecht är idag VD för ett av dotterbolag i Stockholm och har jobbat på ADDQ sedan 2006 varav de senaste 10 åren som VD. Fredrik Abrahamsson är idag VD för dotterbolagen i Göteborg och Malmö och har jobbat i bolaget i 2 år. Fredrik har en lång och framgångsrik karriär bakom sig från bland annat Knowit.

I och med detta skapas en organisation med ökat självbestämmande och tydligare fokus per region. I varje del av ADDQ kan vi nu sätta fokus på utveckling av affären, medarbetaren och sälj till våra kunder samt rekrytering av nya medarbetare.

I samband med omorganisationen så har även Michael utsetts till ny tf. koncernchef och Fredrik till ny vice tf. koncernchef.

För mer information, kontakta

michaelalbrecht-283x272

Michael Albrecht, 0708-39 84 31Eller

Fredrik-300x300

 

Fredrik Abrahamsson, 0730-74 68 50

 

Gå tillbaka

Vi rekommenderar också