Adaptiva och kontinuerliga arbetssätt kan underlätta rekryteringen

Att som företag hålla sig i framkant, anpassa sig efter verkligheten och hålla rätt tempo för att hänga med i dagens snabba utveckling är inte bara ett måste för att slippa bli omsprungen av mer moderna företag och överleva dagens hårda konkurrens. Det är också viktigt när det kommer till rekrytering eftersom de arbetssätt och verktyg vi jobbar med hela tiden spelar större roll när vi väljer arbete. 


I en tid som idag då nya, mer moderna arbetssätt, metoder och verktyg i rask takt avlöser varandra är det viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad och hänga med i svängarna för att inte riskera att hamna på efterkälken. Men faktum är att det inte bara är avgörande för att snabbt kunna leverera till kund med rätt kvalitet, det kan även hjälpa till att attrahera ny kompetens. Inom några år, så kommer företag som fortfarande är kvar i äldre, mer traditionella system få betydligt svårare att rekrytera eftersom majoriteten av de som söker jobb kommer leta sig till mer moderna alternativ, såsom den adaptiva eller kontinuerliga världen. 


Språk, ramverk och teknik är en viktig faktor när vi väljer jobb

De senaste åren har faktorer för vad vi människor tycker är viktigt på jobbet förändrats en hel del. Idag ligger mjukare värden såsom kultur, arbetsmiljö och företagets värderingar högre upp på listan än tidigare. Vi vill också i större utsträckning arbeta med sådant vi brinner för, allra helst vår hobby. Men en annan sak som spelar stor roll är de språk, ramverk och den teknik som vi får jobba med. För många är det till och med bidragande när de beslutar sig för att ta ett jobb eller inte. Det här gör att företag behöver anpassa sig för att bli så attraktiva som möjligt, både för att attrahera kompetens och för att behålla den befintliga över tid. 


Rekommendationer leder till en stor del av jobben

Något annat som idag har större påverkan än tidigare är rekommendationer från andra. Allt fler uppger att en vän, familjemedlem eller före detta kollega berättat  om jobbet i fråga. Ett företag som hänger med, utvecklas och hela tiden håller sig i framkant anses ofta som mer attraktivt, vilket ökar möjligheterna för att befintliga medarbetare rekommenderar er vidare till andra. En arbetsgivare som dessutom erbjuder sina medarbetare utveckling och moderna arbetssätt kommer därför ha lättare att locka till sig ny kompetens jämfört med företag som under långa perioder står kvar och stampar i samma fotspår. 


Sammanfattning

Att hänga med i svängarna i dagens snabba tempo är inte bara viktigt för att som företag lyckas hålla sig i framkant, det spelar även stor roll när det kommer till rekrytering. I takt med att utvecklingen går allt snabbare och mer åt det adaptiva och kontinuerliga hållet kommer det bli tuffare för företag som är kvar i de traditionella arbetssätten att lyckas attrahera kompetens.

Att rekrytera är en vanlig utmaning för många som jobbar som team managers med ansvar inom QA idag, vilket till viss del beror på att det är svårt att hitta rätt kompetens. Men det kan också vara svårt att få ihop det när personligheter, kompetenser och erfarenheter ska komplettera varandra i ett team. I vår e-bok kan du läsa om fler vanliga utmaningar inom QA och varför det är så viktigt att hantera dem. 

New call-to-action

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också