3 viktiga saker att tänka på innan du tar steget mot continuous

Att byta ut ett arbetssätt som de flesta är vana vid och som “alltid har fungerat” kan förstås vara svårt. Både för att det krävs en stor förändring i mindset och för att det i de flesta fall kräver en hel del förberedelser för att det ska gå vägen. I det här blogginlägget tittar vi på tre viktiga saker att tänka på innan du tar steget mot continuous-världen där en stor och viktig del är tekniken. 

I en tid som idag, då det mesta går väldigt fort och när kraven på rätt kvalitet och ett snabbt tempo är höga, blir det hela tiden svårare att blunda för utvecklingen. Det kommer snart inte längre vara ett alternativ att ducka för dessa förändringar, det blir snarare ett måste att istället vara den som vågar leda förändringen. Genom ett mer flexibelt mindset blir det enklare för dig att vara i framkant, vilket också ökar möjligheterna för dig att faktiskt dra nytta av de fördelar som mer moderna, flexiblare och snabbare arbetssätt innebär. Men ja, vi förstår att det kan kännas svårt att stå inför en transformation. Frågorna och funderingarna är ofta många;  I vilken ände ska jag börja? Vad behöver vara på plats först? Hur får jag teamet med på resan? 


Börja alltid med "VARFÖR?"

Som med alla förändringar är det även i det här fallet viktigt att ta reda på "varför". Att rusa in i något för att “alla andra gör det” eller för att man “måste” går sällan bra. När alla istället är överens och har koll på varför ni ska göra den här resan kommer det bli betydligt lättare att göra den. Ett gemensamt mål med ett gemensamt syfte gör att teamet tillsammans kan jobba mot det. I det här fallet är ett vanligt "varför" till exempel att leveranserna måste komma snabbare till kund. 

Verktyg och teknik

När målbilden väl är klar är det dags att börja fundera på hur ni ska gå tillväga rent tekniskt. Continuous Integration och Continuous Delivery kräver en hel del verktyg och verktygsstöd eftersom det i grund och botten bygger mycket på teknik. Så det gäller att ha koll på vilka verktyg som behövs och vilken teknisk plattform ni ska använda er av. Här kan det vara bra att börja med att ha den tekniska processen klar för sig, så ni slipper riskera att gå i fällan som innebär att ni skaffar nya, dyra verktyg som ni i slutändan inte använder.  

Med tanke på att CI/CD i sig inte är någon garanti för bättre kvalitet utan snarare handlar om att kunna leverera snabbare till kund, är det viktigt att inte glömma bort just kvalitetsaspekten. När man jobbar i snabba cykler på det här viset är det viktigare än någonsin att bygga in kvalitet tidigt, helst redan i produktens DNA. Därför behöver ni också ta fram en process som kan hjälpa till att säkerställa just kvaliteten. Den tekniska kvaliteten bör prioriteras för att sedan efterföljas av processerna för själva kvalitetssäkringen. Ytterligare ett tips är att följa en så kallad CDMM-modell (Continuous Delivery Maturity Model) med fem till åtta steg som visar vad du behöver göra för att bli CI/CD-kompatibel.

Ett bra samarbete i teamen 

En annan sak som är viktig att vara medveten om när det kommer till det här sättet att jobba på är att det kräver bra samarbete i teamen. Det här kan många gånger bli en utmaning, särskilt när det sedan tidigare finns seniorer i teamen som håller hårt i "sina bitar". Här är mindsetet väldigt viktigt och för att lyckas måste alla i teamet vara medvetna om att de behöver jobba nära varandra. Det är inte helt ovanligt att jobba tillsammans i par för att på bästa sätt lösa problem. Ett nära samarbete på det här viset är inte bara till för att det ska gå snabbare, det är även ett utmärkt sätt för kunskapsdelning.

Sammanfattning

Continuous Integration och Continuous Delivery möjliggör snabbare leverans till kund, något som det idag hela tiden ställs högre krav på. Fler och fler företag behöver förändra sitt sätt att jobba för att lyckas i dagens hårda konkurrens, men det är inte helt lätt när både mindset, processer och verktyg behöver förändras. 

Det finns några bra första steg eller indikationer på att man är på rätt väg om man vill röra sig mot Continuous. När det gäller området test och verifiering har vi tagit fram en modell som ger er en snabb och enkel beskrivning av din organisations mognadsgrad i Continuous-världen.

Svara på frågorna och få utvärderingen direkt. 

UTVÄRDERA ER MOGNADSGRAD

 

Vi rekommenderar också