3 tips för att hålla dig ständigt uppdaterad inom QA

För en QA Manager som vill hålla sig i framkant är en viktig egenskap att ha viljan att hela tiden lära sig nya saker. Hen behöver vara öppen för förändringar och vara snabb på fötterna när och om de behöver implementeras i arbetet. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att hålla koll på vad som händer i branschen, men det finns betydligt fler än så. 

Ladda ner vår checklista - Så tar QA Managern plats i förarsätet 

Ett företag som inte hänger med i svängarna riskerar att snabbt hamna på efterkälken när mer moderna, snabbare företag springer om dem. Moderna företag som ständigt vill utvecklas, lära sig nya och saker och är pigga på att testa nya saker brukar dessutom ses som attraktivt för personer som söker jobb.

Däremot, i en tid då saker går väldigt snabbt och där takten inte verkar vara på väg att sakta av, kan det kännas svårt att hinna uppdatera sig i rätt takt. Trender och metoder som var de främsta igår blir snabbare än någonsin utbytta av något nytt. Därför har vi samlat tre tips som hjälper dig att hålla dig ständigt uppdaterad. 

Artiklar, bloggar och sociala medier

Läs artiklar och bloggar som handlar om kvalitetssäkring och testning. Det går att hitta lättsamma och pedagogiska artiklar men även de som är mer tekniskt invecklade. Följ även framstående personer och företag i branschen, det ger dig inte bara koll på omgivningen utan kan också inspirera dig i ditt arbete.


Mässor och seminarier

Genom att kontinuerligt träffa kollegor och företag i branschen får du inte bara bättre koll på omvärlden, det breddar också ditt nätverk. Kolla upp om det finns några mässor eller andra relevanta evenemang och anmäl dig. Ett frukostseminarium på ett företag som ligger i framkant kan räcka långt för att lära dig nya saker, inspireras och få nya inputs.


Kurser och utbildningar 

Den moderna QA Managern behöver ha viljan att lära sig nya saker och vidareutbilda sig hela tiden, eftersom test är en ung disciplin. För en QA Manager som i första hand ska vara teamleader behövs ofta kunskaper som egentligen inte involverar test i sig. Det kan vara kunskap som handlar om ledarskap, god kommunikation och djupare kunskap kring olika metoder inom mjukvaruutveckling. Så utöver mässor och seminarium är även kurser och utbildningar bra tillfällen för kontinuerlig kompetensutveckling. 

Sammanfattning

Idag ställs stenhårda krav på en snabb time-to-market, användarvänlighet och produkter som alltid håller rätt kvalitet. Det i sin tur ställer höga krav på QA Managers att hålla full koll på branschen och allt som händer på marknaden. Det dyker ständigt upp nya arbetsmetoder att förhålla sig till och ha koll på. Läsa bloggar, följa framstående profiler i social medier och gå på seminarier är några tips för att enklare hålla dig uppdaterad. 

Vill du ha fler tips som hjälper dig som QA Manager att behålla platsen i förarsätet? Ladda ner vår checklista! 

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också