Meny Stäng

Inspiration & Kunskap

ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring. Läs om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet. Hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. Och vad du kan göra när världen går allt snabbare.

Senaste nytt

Prenumerera för mer nyheter och inspiration


Agila metoder

Visa alla
Presentationer

Agil kravhantering för att maximera verksamhetsnyttan

Vill ni leverera produkter till rätt tid, kostnad och kvalitet – men lyckas inte riktigt?
Har du också varit med i ett projekt där till synes ogrundade detaljkrav styr utvecklingen? Eller där kravanalysen är en bromskloss som levererar en oändlig lång och inaktuell lista på krav?

Presentationer

Från planerande till agil företagskultur

Allt fler organisationer befinner sig i någon fas av övergång från en planerande utvecklingsmetodik till en agil dito.

Presentationer

Alla modeller är fel men några är användbara

Hur kan man använda modelldriven testautomatisering för att minska riskerna i sitt utvecklingsprojekt?

Kontinuerlig kvalitetssäkring

Visa alla
Presentationer

Hur får du ut mest effekt av dina automatiserade tester?

Planerar ni att införa automatiserade tester och undrar vad man kan testa automatiskt? Eller vill ni effektivisera era automatiserade tester och vill veta vilken insats som ger mest resultat?

Guider

Introduction to CQA – principles for quality control in complexity.

We are migrating towards complexity in how software is built and maintained. We need to develop multiple tools and techniques to help us stay in business and be competitive. This makes it hard to find the balance between quality and innovation, structure and chaos.

Kundcase

FRÅN TESTSTRATEGI TILL ”BAMBORA FLOW”

I en snabbt växande global företagsgrupp som Bambora Group är en av utmaningarna att integrera de lokala bolagens
olika produkt- och systemutvecklingsmodeller. När Bambora tog hjälp av ADDQ för att utveckla en enhetlig teststrategi,
blev det startskottet för en ny produktutvecklingsprocess.

Presentationer

Create your own testing strategy to move towards Continuous Delivery.

There are higher and higher demands on speed, mobility and quality in software development. To meet the demands quality needs to come naturally in the whole process and new technologies needs to be used, such as Continuous Delivery, to cover the entire flow from check to installed and tested software.

Rätt kvalitet

Visa alla
Guider

Så lyckas du med din kravinsamling

Har du också varit med i projekt där verksamhetskraven förbisetts och nyttoeffekterna uteblivit, trots att kravinsamlingen på pappret hade alla rätt? I kreativa workshopar har olika intressenter tillsammans fått prata kring vad de behöver, allt noga antecknat och sammanställt. Ändå gick någonting fel. Med denna guide vill vi hjälpa dig att lyckas med din kravinsamling.

Guider

Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkter

Den här guiden ger dig konkreta tips på hur du skapar en effektiv kravprocess som ökar affärsnyttan i ditt företags leveranser. Med en bättre förståelse för de verkliga faktorerna bakom problemet och på vilken nivå du bör ställa kraven, kan du bidra till bättre kvalitet i de produkter och tjänster som ditt företag produceras.

Presentationer

Rätt från början

Många organisationer vet vad de vill ha och har välfungerande processer för att säkerställa att det som beställts verkligen är det som levereras. Men hur säkerställer man att det man beställer är det verksamheten verkligen behöver? Och vad händer när man får det man beställde men inte det man behövde?

Presentationer

Kontextdrivna krav – effektiv kravställning för din organisation

Det blir allt kortare produktlivscykler, krav på snabbare time to market och kvalitet ses inte längre bara som en hygienfaktor utan som ett måste.