Meny Stäng

Vi ger vår julklapp till Plan

Vi bestämde oss för länge sedan att vi vill ha en kultur där vi är med och bidrar till samhället och världen så mycket vi kan. Det betyder att vi valt att stödja välgörande ändamål istället för att ge våra medarbetare julklappar. I år ger vi vårt stöd till Plan och deras arbete med flickors rättigheter och att förhindra barnäktenskap, skydda mot övergrepp, deras rätt till utbildning och att minska antalet barnmammor.

Omtanke är att ge framtid

Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan sätter barn och unga i centrum och utgår alltid från deras behov. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi samarbetar med andra organisationer och med myndigheter och arbetar för att påverka lagstiftning. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen.

Precis som våra värderingar

Det arbete Plan gör går också i linje med med våra värderingar som bolag, engagemang, ständigt lärande och frihet. Det är viktigt för oss att de organisationer vi stödjer delar våra värderingar och det tar vårt engagemang från ord till handling.

Vi finns till för att hjälpa till att bygga en värld som fungerar. Och för att göra det måste vi se till att vi också skapar förutsättningar för ett liv som fungerar. Ett liv som får möjlighet att pågå. Det känner vi att Plan också gör.