Anlita oss

Vi hjälper er med
kvalitetssäkring
- från kravställning till
strategier inom test.

 

JAG VILL VETA MER

Tjänsteområden

Testautomatisering

Att lyckas med automatisering och förändringar i arbetssättet är delar som är avgörande när dagens snabba utveckling ställer hårda krav på företag att bli allt mer effektiva utan att tumma på kvaliteten.

Penetrationstest

Det är idag alldeles för vanligt att IT-attacker inträffar och kostnaderna för dessa kan bli förödande. Med penetrationstester och förebyggande kan många av dessa incidenter minskas drastiskt.

Prestandatest

Har du koll på hur systemet och mjukvaran faktiskt presterar under verkliga förutsättningar, för olika internetoperatörer och när tusentals användare försöker komma åt produkten samtidigt?

Teststrategi

Det är ganska lätt att komma på många olika sätt att testa programvara på. Däremot är det desto svårare att veta vilka sätt som är bra och att bestämma vilka man bör jobba med för att få störst effekt och mest affärsnytta.

Continuous

Genom att arbeta kontinuerligt reducerar du kostnaden och minskar risken vid mjukvaruutveckling, vilket i slutändan ger produkter med bättre kvalitet. Metoder som CI och CD ger snabbare leverans till kund.

Krav

Att ha en effektiv kravprocess är avgörande för att uppnå rätt kvalitet. Upplevelsen av kvalitet på olika produkter och tjänster är individuell och det som driver kraven grundar sig i de behov som målgruppen har.

UX

Det är många faktorer som behöver samspela för att skapa den bästa kundupplevelsen. Ett måste är att dyka djupt ner i den abstrakta delen av processen för att hitta rotorsaker hos användaren.

Test och Mät

Det är vanligt att kvalitetstestning ofta blir en fråga om vad som upplevs vara ”tillräckligt” när det handlar om kvalitet. Tester som görs i testsystem säkerställer kvaliteten i de nyutvecklade produkterna.

Kundcase

“Vi letade efter någon som kunde matcha oss där vi befann oss när vi startade, vilket ADDQ gjorde. Det viktigaste för oss var att hitta någon som verkligen kunde hjälpa oss att lösa våra problem, men även att vi kunde ha ett långsiktigt samarbete.” Jessica Jonsson, Projektledare på Secureappbox
Se casefilmen här
Cerner secureappbox gametek biotage swegon

Anlita en konsult

ADDQ's konsulter är affärsdrivna experter på kvalitetssäkring som hjälper dig mäta, synliggöra och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet, i verksamheten precis som i slutprodukten.

Utifrån ditt företags verklighet och behov guidar vi er genom förändringsarbetet mot effektivare kvalitetssäkring för rätt kvalitet och maximal affärsnytta.

SE EXPERTOMRÅDEN

Vill du få världen att fungera bättre?

Vi drivs av att göra så att världen omkring oss och dig fungerar lite bättre. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att hitta rätt kvalitet i sina produkter, programvaror och system.

Vi drivs av att kontrollera så att saker fungerar som utlovat och vi drivs av se hur vi med vår kompetens kan få just världen omkring dig att fungera lite bättre tack vare att de saker, ting och innovationer du omger dig med håller vad de lovar.

GÖR KARRIÄR

Några av våra experter

linus lythell

Linus Lythell

testare/testledare

Linus är en engagerad testare som brinner för utforskande testning, UX och användbarhet. Han är nyfiken, engegerad och resultatinriktad. Han trivs med att jobba i team och håller samarbete och kommunikation som de viktigaste aspekterna i teamets framgång.

Zixixn Zhang

Zixin Zhang

Product owner

Zixin är en passionerad och drivande ingenjör med erfarenhet från forskning inom telekommunikation till ledning inom produktutveckling för fordonsbranschen. Hon har mycket god kunskap i hur både ledarskap och lagarbete bör anpassas till skillnader i ett teams kulturellt relaterade uttrycksformer.

anders isacsson

Anders Isacson

Systemdesigner

Anders är en konsult med lång erfarenhet av systemdesign. Han gillar att jobba självständigt och samordna sitt arbete med andra för att uppnå bästa möjliga kundnytta.

ANLITA EN KONSULT

SÅ JOBBAR VI

Rätt kvalitet med fokus på affärsvärde

I uppdrag jobbar vi för att lyfta fram vad som ger störst affärsvärde för dig och din verksamhet. Det kan handla om förbättringar i system, arbetssätt eller i utvecklingsprocesser. Eller att göra rätt avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet med affärsvärdet i fokus. Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet blir avgörande när allt går fortare. Liksom att definiera rätt kvalitet som den kvalitet kunden är beredd att betala för. Inte mer och inte mindre.

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar i det affärsvärde som utvecklingen ska generera. Där rätt kvalitet definieras utifrån varje företags verklighet och affärsmål. Insikten om vad som är rätt kvalitet och vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen gör att leveransen kan effektiviseras med nöjdare kunder som resultat. Därefter handlar det om att identifiera eventuella kompetensbrister, resursglapp och ineffektiva arbetsprocesser för att veta var riskerna för kvalitetsbrister är som störst.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig