UX - testare

Allt som oftast tar man hänsyn till användaren tidigt i ett projekt med hjälp av olika användbarhetsstudier, intervjuer och mätningar men det är tyvärr nästan lika ofta som användbarheten, eller som det ofta benäms -  user experience, får stryka på foten när det bli ont om tid i projekten eftersom slutanvändaren inte alltid är med löpande i projekten.

Vill du anlita en konsult? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

UX - testare med holistiskt tänk

Produktivitetsvinsterna med en användares syn på produkten under hela utvecklingscykeln är mycket stora och utmynnar ofta i nöjda slutanvändare, vilket bör vara målet för alla projekt. Det betyder också vinster i form av tid då arbetsuppgifterna i ert system eller produkt går fortare att utföra. Minskad inlärningstid för användaren om produkten är utvecklad och testad med användarfokus genom hela processen. Nöjda användare som effektivare kommer använda produkten och inte ödsla tid och kraft på att lösa fel.

Som UX-testare sätter vi oss in i olika användarscenarion och testar utifrån flera olika synvinklar. Genom att ta hänsyn till användarvänligheten tidigt i ett projekt tänker vi att man kan bygga en tjänst som gynnar slutanvändaren. Vi måste förstå vilka våra användare är och ta deras olika erfarenheter, förkunskaper och teknisk kompetens i beaktning. Genom att veta vilka våra slutanvändare är och vad de behöver så kan vi som testare analysera och provocera systemet vi testar för att se om det uppfyller kraven.

Vi arbetar efter kända, beprövade metoder och tekniker blandat med lång erfarenhet av att använda och testa en mängd olika system. Då testare ofta är de som ser en produkt, system eller funktion i sin helhet först av alla så är vinsterna med en tidig och kontinuerlig användbarhetssyn väldigt stora. Teknikerna och metoderna är anpassningsbara och går att applicera på alla typer av testorganisationer, utvecklingsprojekt, bransch eller storlek på företag.

UX test addq

Kundcase

ADDQ stöttar oss genom att tillhandahålla konsulter som verkligen förstår vad kvalitet och test innebär i en framåttänkande och agil miljö. Viktor Johansson, QA Manager på MRG Gametek
Se casefilmen här
Så jobbar vi

Affärsvärdet är fokus

I våra uppdrag jobbar vi för att lyfta fram vad som ger störst affärsvärde för dig och din verksamhet. Det kan handla om förbättringar i system, verksamhet eller i utvecklingsprocesser. Eller att göra rätt avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet med affärsvärdet i fokus.

Målet är er att ni ska uppnå kvalitet genom hela systemutvecklingsprocessen samt i produktens användbarhet, robusthet, prestanda, utbyggbarhet, och förändringskapacitet.

LÄS MER

Gör karriär

Vill du jobba som konsult?

Motiveras du av att dela kunskaper, erfarenheter och synpunkter med kollegor? Värdesätter du prestigelös miljö och korta beslutsvägar där du får möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper?

Har du ett stort intresse för test, olika tekniker och vill arbeta drivet och framåtsträvande? Stimuleras du av svårlösta problem och använder din erfarenhet och kreativitet för att hitta nya lösningar? Tycker du att det är viktigt med personliga varumärke? Gillar du möjlighet och frihet att vara med och påverka – metoder, utveckling, utbildning, ledighet, utrustning och så vidare?

Då ska du kolla på vad vi kan erbjuda dig.

GÖR KARRIÄR

Några av våra konsulter

linus lythell

Linus Lythell

ux-testare

Linus är en engagerad testare som brinner för utforskande testning, UX och användbarhet. Han är nyfiken, engegerad och resultatinriktad. Han trivs med att jobba i team och håller samarbete och kommunikation som de viktigaste aspekterna i teamets framgång.

david caranqui

David Caranqui

Teknisk testare/UX-testare

David har jobbat främst med utforskande tester mot mobila enheter och web men har även erfarenhet av automatisering med protractor och javascript. Han anser att det är en självklarhet att alltid ha slutanvändaren i fokus i sitt arbete.

maria rund nära

Maria Mårefors

Ux designer

Maria är en ambitiös person som alltid strävar efter att leverera mer än vad som förväntas. Hennes breda grund som industridesigner samt service och UX designer ger resultat av bästa kvalitet för alla parter.

SE ALLA KONSULTER