Penetrationstestare

Allt mer data görs dagligen tillgänglig för våra kunder, leverantörer, partners etcetera genom olika integrationer av IT-system som mobil–  / webbapplikationer eller APIer. Detta ställer allt högre krav på att utvecklare och systemarkitekter integrerar säkerhet i sin utvecklingsprocess eller designfas för att motverka angrepp. Då nya tekniker och metoder för angrepp kontinuerligt upptäcks så är det ofta svårt för bolag att skapa rätt kravställning.

Vill du anlita en konsult? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Penetrationstester skräddarsydda efter era behov

Våra säkerhetskonsulter har över 14 års erfarenhet av att utföra penetrationstester och säkerhetsanalyser i både stora och komplexa miljöer inom flertalet olika sektorer över hela världen. 

Vi levererar vi penetrationstester som är skräddarsydda efter ert behov. I varje enskilt projekt arbetar vi nära er för att skapa oss en bra förståelse för er verksamhet, möjliga hot samt mål med testerna. Detta för att säkerställa att era önskemål och förväntningar uppfylls.

Uppdragen startar alltid med ett uppstartsmöte där vi går igenom vilka förutsättningar, ramverk och eventuella legala krav som måste uppfyllas. Därefter är det av stor vikt för alla parter att förstå kärnverksamheten, vilket gör att mer scenariobaserade penetrationstester kan utföras där sårbarheternas gradering kan baseras utefter detta.


Arbetet avslutas med en rapport där varje identifierad sårbarhet är väldokumenterad
samt att en muntlig avrapportering hålls. Arbetet och resultatet används sedan för att skapa en välfungerande kravställning som sedermera används i framtida utvecklings, design eller implementationsfaser men även i framtida upphandlingar av nya IT-system. 

ADDQ utökar verksamheten-1

Kundcase

ADDQ stöttar oss genom att tillhandahålla konsulter som verkligen förstår vad kvalitet och test innebär i en framåttänkande och agil miljö. Viktor Johansson, QA Manager på MRG Gametek
Se casefilmen här
Lär dig mer

Inspirerande läsning om säkerhet

We know your password ←

Whats your real risk ←

Security Awerness Regards to External Third-Party Service Providers ←

The Simple Danger of Open Public Networks ←

TILL BLOGGEN

Behöver du hjälp?

Boka ett telefonmöte med mig

Ligger IT-säkerhet eller informationssäkerhet på ditt bord? Behöver du hjälp men inte riktigt vet i vilken ände du ska börja eller vad du behöver prioritera gällande er säkerhet?

Boka ett telefonmöte med mig så hjälper jag dig.

BOKA MÖTE MED MIG

Våra konsulter

Mattias Döj ADDQ

Mattias Döj

Säkerhetstestare

Jesse Watson ADDQ

Jesse Watson

Säkerhetstestare

Danut Niculae

Danut Niculae

Säkerhetstestare

SE ALLA KONSULTER