Agil CoachAgil-coach

När vi ställer om till agila arbetsmetoder så övergår mycket av förväntan på leverans från individen till teamet. Och I takt med växlande sammansättningar, kontext och inte minst uppgifter så behöver ett team ständig reflektion. För de som funderar på eller håller på med en omställning till mer agilt arbete, är de agila coacherna en framgångsfaktor.

Vill du anlita en konsult? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Den agila coachen underlättar för dig

Agila metoder möjliggör att arbeta mer flexibelt och produktivt för att hänga med i dagens snabbföränderliga värld. De flesta organisationer har idag insett att förmågan att snabbt anpassa sig till marknadens krav och verksamhetens behov är en av de viktigaste faktorerna för framgång. Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna anpassa sig till förändringar och på ett strukturerat sätt involvera relevanta intressenter i ett projekt. För att lyckas med det krävs genomtänkt kommunikation i projektets olika faser. Förmågan att lyssna på intressenter och använda deras kunskap och erfarenhet är ett sätt att säkerställa att din leverans möter behov och skapar nytta.

I skiftet från ledarskap i industriåldern till ledarskap i kunskapsåldern är en viktig del för en agil coach att veta när struktur behövs - inte vilken struktur. Det är svårt att fatta kraftfulla beslut som leder till resultat. Ett strukturerat arbetssätt och en process för strategi och beslutsfattande ökar dina förutsättningar att lyckas.

Våra agila coacher underlättar för organisationens medarbetare att själva hitta lösningar och ta sig framåt mot målet genom att ställa frågor och ta bort hinder. Ofta handlar det om att skapa utrymme eller mod att agera för de personer som har kunskap om vad som ska göras och hur det ska göras. För en agil coach är det viktigt att vara lyhörd och ta fram de verktyg som lämpar sig bäst för den specifika situationen och personerna som är inblandade.

Agil coach konsult

Kundcase

Alixander har gjort en stor insats med att förändra våra arbetssätt och processer, och vi ser att vi nu är redo att förvalta det som han varit med om att starta upp. Pernilla Dahlin, Lead Development Project Manager på Cerner
Läs om caset här
Agil coach konsult
Så jobbar vi

Tydligt fokus för förändringsarbete

Genom agila principer även i verksamhetsutvecklingen skapar vi en kontinuerlig process för förändringsarbetet som ägs och drivs av er själva. Ni skapar engagemang och delaktighet i den egna organisationen vilket ger bra förutsättningar för bestående förändringar.

Ni får en tydlig plan för vilka förändringar som är mest prioriterade och vad ni kan vinna på dem. Genom införande i korta förbättringscykler kan man också snabbt se konkreta resultat av förbättringsarbetet.

LÄS MER

konsult agil coach
DENI BERÄTTAR

Projektledning och agilt coachande förbättrade samarbetet

Ett fordonsföretag i Sverige ville utveckla en produkt för att digitalisera och effektivisera företagets ärendehantering för fordonshaveri. Projektet hade startats om flera gånger och den främsta utmaningen var att få ihop alla team där tidszoner, arbetssätt och viljor satte käppar i hjulen för ett bra och smidigt samarbete. När jag fick uppdraget som projektledare samlade jag först alla team för en gemensam workshop. Målet var att sätta en samarbetsstruktur som alla trivdes med och ville följa. Jag märkte snabbt att det saknades tydliga gemensamma mål, vilket då blev ytterligare ett fokus med workshopen.

Jag fick också jobba hårt för att vinna styrgruppens förtroende, som under lång tid hade blivit lovade stora resultat till en alldeles för låg budget. Till slut blev den verkliga framgångsfaktorn att jag fick styrgruppen att börja styra projektet agilt och frångå fast budget, scope och tidsram till förmån för levererat värde.

JOBBA HOS OSS

Några av våra konsulter

alixander ansari

Alixander Ansari

Agil coach

Alixander har flera års erfarenhet från fordonsbranschen samt erfarenhet från alla nyckelroller såsom testare, testledare, CM, integration, automatisering & processer. Han är en driven och ambitiös ingenjör med passion för problemlösning.

deni aganovic

Deni Aganovich

QA coach

Denis största drivkraft är att utveckla personer, projekt och verksamheter, att kunna använda sin kompetens och erfarenheter till att lyfta andra till nya höjder. De flesta av hans uppdrag har varit i en ledande och coachande roll.

Emanuel Ramsell

Emanuel Ramsell

Agil coach

Emanuel är strukturerad, analytisk och letar alltid möjligheter till förbättringar och att lära sig nya saker. Han har lång erfarenhet av att arbeta med högpresterande agila team i systemutvecklingsprojekt som utvecklare, QA och som Agil coach.

SE ALLA KONSULTER