Meny Stäng

Förbättra konkurrenskraften
med effektivare kvalitetssäkring

Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och
funktionalitet är avgörande när allt går fortare.

Världen går allt snabbare

När konkurrensen hårdnar ökar kraven på kortare leveranstider och snabbare systemutveckling. Den som inte ändrar sitt beteende förlorar sin konkurrenskraft och halkar efter dem som redan hoppat på tåget och lyckats kapa sina utvecklingscykler med kvalitetssäkrade processer. Produkter och tjänster som når marknaden för sent eller med fel kvalitet riskerar leda till att andra tar ”dina” affärer. Att förstå och lära sig leva med snabba förändringar har blivit en förutsättning för att lyckas. För att inte missa affärsmöjligheter gäller det att hitta nya, mer flexibla arbetssätt.

Agila metoder för en föränderlig värld

Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet blir avgörande när allt går fortare. Liksom att definiera rätt kvalitet som den kvalitet kunden är beredd att betala för. Inte mer och inte mindre.

Med hjälp av nya arbetssätt, roller och metoder kan systemutvecklingen anpassas till att bättre möta upp mot de nya leveranskraven. CQA, Continous Quality Assurance, lägger grunden för löpande kvalitetssäkring och kontinuerliga kvalitetsförbättringar. Att arbeta agilt handlar om att ersätta projektorientering med kontinuerliga flöden. Speciallösningar med modularisering och standardisering. Och planering med adaptiva metoder. Med flexibla arbetssätt och anpassningsbara leveransmodeller kan utvecklingscyklerna kortas, leveransförmågan förbättras och konkurrenskraften öka.

metoder för kvalitetssäkring
img16
img17

ADDQ hjälper dig hänga med när världen snurrar fortare

ADDQ hjälper företag att införa nya metodiker för effektivare kvalitetssäkring som vässar systemutvecklingen och kortar utvecklingstiderna. Adaptiva arbetssätt och flexibla leveransmodeller som ökar leveransförmågan, bidrar till nöjdare kunder och förbättrar konkurrenskraften.

img05

Specialister

Våra affärsdrivna specialister hjälper ditt företag att korta utvecklingstiderna genom att guida er på resan mot effektivare kvalitetssäkring.

img06

Metoder

Vi är specialister inom både agila metoder och CQA och kan stötta ditt företag i arbetet mot kontinuerliga kvalitetsförbättringar.

img07

System

Vi utvecklar test- och mätsystem som hjälper företag skapa en effektivare produktionsmiljö och snabbare och mer flexibel kvalitetssäkring.

img08

Utbildning

Vi erbjuder en bredd av seminarier och utbildningar som lägger grunden för förändringsarbetet mot effektivare och mer agil kvalitetssäkring.

Vägen till en agil produktutvecklingsprocess

FRÅN TESTSTRATEGI TILL ”BAMBORA FLOW”

I en snabbt växande global företagsgrupp som Bambora Group är en av utmaningarna att integrera de lokala bolagens olika produkt- och systemutvecklingsmodeller. När Bambora tog hjälp av ADDQ för att utveckla en enhetlig teststrategi, blev det startskottet för en ny produktutvecklingsprocess.

Redo att prata med en CQA-specialist?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag effektivisera
kvalitets- och utvecklingsarbetet med mer adaptiva arbetssätt?
Fyll i formuläret så hör vi av oss!
Kontakta mig via
 E-post Telefon

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du balanserar tid, kostnad och funktionalitet när världen snurrar allt fortare.
ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Artikel

Mobile Testing – Critical Thinking Prevails

There are so many testers who think mobile testing is completely different from other types of testing. But there is no need to totally shift their testing paradigm and strategy; mobile testing is not that different after all. This article details the commonalities and differences in testing mobile applications and how lessons learned from testing other applications can be applied to mobile as well.

agil-projektledare_addq.jpg
Artikel

Är rollen Agil projektledare en styggelse?

En av de vanligare benämningarna på ledande roller i företag som håller på att transformeras till att bli ”agila” har lite roande titeln ”Agil projektledare”. Troligen har du och din organisation påbörjat er agila resa utifrån en önskan från företagsledningen att leverera mer och snabbare. Detta är ofta kondenserat i en klatschig slogan på engelska.

Artikel

CQA är framtiden

Vi befinner oss i ett paradigmskifte. Systemutveckling präglas alltmer av kontinuerliga processer och det påverkar test och övriga discipliner inom mjukvaruutveckling. CI (Continuous Integration) och CD (Continuous Delivery) är metoder inom systemutveckling som möjliggör snabba leveranser av ny och/eller uppdaterad programvara. Som vid tidigare paradigmskiften är det programmeringsdisciplinen som har drivit på utvecklingen.

Artikel

Därför är icke-ömtålighet mer relevant för kvalitet än robusthet

När vi tänker oss system med hög kvalitet tänker vi traditionellt sett mest på robusthet, d v s hur väl en komponent eller ett system fungerar med ogiltig indata eller påfrestande miljöfaktorer. Det kan uppfyllas under ganska statiska förutsättningar, genom att begränsa och ordentligt kontrollera de ändringar som görs i systemet.