Meny Stäng
vad kostar fel kvalitet
vad kostar fel kvalitet

Vi hjälper dig leverera
med rätt kvalitet

ADDQ hjälper dig synliggöra det affärsmässiga värdet av att
sätta kvalitetsarbetet högt på agendan.

Vad kostar fel kvalitet?

Fel kvalitet kostar. Bristande krav, förseningar och onödiga kostnader i test- och utvecklingsarbetet gör att slutprodukter inte håller rätt kvalitet. Ineffektiva rutiner och avsaknad på rätt kompetens inom kvalitetssäkring leder till sämre leveranser. I värsta fall blir resultatet missade affärsmöjligheter, när kunder väljer en leverantör som kan leva upp till förväntningarna på kvalitet. Ett bristande kvalitetsarbete påverkar hela företagets verksamhet och leveransförmåga – och inte minst resultat.
Utan konkreta mätpunkter är det svårt att veta exakt hur mycket.

Värdet av rätt kvalitet

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar i det affärsvärde som utvecklingen ska generera. Där rätt kvalitet definieras utifrån varje företags verklighet och affärsmål. Insikten om vad som är rätt kvalitet och vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen gör att leveransen kan effektiviseras med nöjdare kunder som resultat.

En holistisk syn på utvecklingsprocessen är en förutsättning för att lyckas. Precis som insikten att rätt kvalitet är hela utvecklingsteamets ansvar. Genom ett nära samarbete mellan verksamhet och IT kan affärsvärdet brytas ner till konkreta systemkrav och acceptanskriterier definieras utifrån vad som är rätt kvalitet. I iterativa cykler utvecklas, testas och levereras nya funktioner som löpande stäms av mot affärsvärdet och verksamhetens förväntningar. När felaktigheter upptäcks tidigt minimeras kostnaderna och affärsresultatet av systemutvecklingen maximeras. Då ökar chanserna att nå målen och möta kundernas förväntningar.

metoder för kvalitetssäkring
samarbete och engagemang

ADDQ hjälper dig leverera med rätt kvalitet

ADDQ har många års erfarenhet av att hjälpa systemutvecklande företag leverera med rätt kvalitet. Genom att erbjuda system, koncept, specialister och utbildning hjälper vi till att synliggöra det affärsmässiga värdet av att sätta kvalitetsarbetet på agendan.

Specialister

Våra affärsdrivna konsulter hjälper dig mäta, synliggöra och tillvarata möjligheterna med rätt kvalitet, från kravställning till leverans.

Metoder

Med beprövade metoder och koncept hjälper vi systemutvecklande företag styra utvecklingen så att både de interna och externa verksamhetsmålen uppnås.

System

Vi erbjuder kvalificerade mätsystem som hjälper dig ta kontroll över och säkerställa test- och kvalitetssäkringen genom hela utvecklingsprocessen.

Utbildning

Våra lärande seminarier och utbildningar hjälper organisationer bli mer kvalitetsmedvetna och få bättre insikt om det affärsmässiga värdet av rätt kvalitet.

Hur kvalitetssäkrar man något som inte är färdigt?

Jag drivs av det omöjliga. Jag har alltid gillat att se hur saker och ting fungerar på riktigt. Vad som finns under skalet. Vad det är som får saker och ting att fungera.

Johan BergströmQrewmember ADDQ

Redo att prata med en kvalitetssäkringsspecialist?

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag utveckla och leverera med rätt kvalitet.

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet.
ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Artiklar

Effektivisera din arbetsdag – tips från en agil konsult!

Deni är en av våra agila konsulter i Göteborg med deltidsuppdrag hos en stor kund. Hos ADDQ är han affärsansvarig verksamhetsutvecklare och driver även sitt teams marknadsföring. Schemat är fullspäckat och Deni delar här med sig av sina knep för att få alla arbetsuppgifter att gå ihop!

Artiklar

Syfte över krav

I en miljö där vi pratar om krav kommer fokus alltid att ligga på vad som händer om vi inte lever upp till det som getts order om. Vi kommer ständigt fundera på hur vi bäst undviker eventuella reprimander, istället för att lägga kraft på det vi faktiskt vill åstadkomma.

Kulturella skillnader över hela världen
Artiklar

Kravhantering i miljöer med olika kulturer

Världen blir allt mer globaliserad och många arbetsplatser består idag av medarbetare från olika länder med olika kulturer. Här tipsar vi om hur olika kulturella beteenden kan mötas vid kravhantering!

Artiklar

Att testa ett mjölkningssystem

Det känns lite som Mandelmanns goes AI när man plockar in den senaste tekniken i något så traditionellt som att mjölka kor men det är oerhört häftigt att se utvecklingen på det här sättet. Vi tackar Hanna Sjölinder som är testare för att hon delar med sig av hennes och teamets utmaningar och för att vi fick en chans att hälsa på DeLaval i Tumba utanför Stockholm.