ISTQB Foundation Certifiering

Denna kurs syftar till att ge kunskap om hur test kan bedrivas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt ger en gemensam terminologi av testtermer.

Kursen ger deltagaren ett smörgåsbord av information inom områden som Testdesign, Granskningar, Testutföranden, Test Management och Testverktyg.

Kursbeskrivning

Programvara blir allt viktigare i våra liv och därmed blir programmens kvalitet en central och viktig framgångsfaktor. Denna kurs lyfter fram argumenten för att satsa på test, i syfte att prioritera rätt för att på så sätt kunna effektivisera och sänka de totala kostnaderna. De teoretiska avsnitten varvas under hela kursens längd med övningar. Undervisningen sker på svenska men allt kursmaterial är på engelska.

Kursmål

Kursen ger den grundkunskap som behövs för att du skall kunna planera ett strukturerat test av programvaruprodukter. Kursen förbereder även deltagaren inför examensprovet som ges i slutet av kursen. Detta krävs för att erhålla ett internationellt erkänt certifikat.

Vem bör delta?

Inga speciella förkunskaper krävs. Några yrkesgrupper som kan dra nytta av denna kurs är användare som specificerar system och programvaror, personer som deltar i test av system och programvaror eller som arbetar med kvalitetssäkring som t.ex. testare, testanalytiker och testledare, projektledare, systemerare och programmerare.

Examination

Kursen avslutas med ett examensprov och är en multiple-choice examen som leder till ett internationellt erkänt certifikat. Du kan ta examen direkt efter själva kursen eller vid ett senare tillfälle.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är på engelska. Det finns också möjlighet till examen på svenska. Certifiering genomförs av SSTB.

Kursplanen täcker Certified Test, Foundation Level Syllabus, version 2011 och vi rekommenderar att man läser igenom den före kursstart.

Priset är 17 100 kr för både kurs och examen, endast examen 3 000 kr och endast kurs 14 900 kr. Samtliga priser är exkl. moms.

Antal kursdagar: 3 (inkl examen)

Kurstillfällen

Kurstillfällen