Vi skapar affärsnytta
för kunden genom specialisttjänster inom kvalitetssäkring

 Question Everything

Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom kvalitetssäkring. Vi tror på att kunna effektivisera vardagen för våra kunder och våra kunders kunder och också våra medarbetare. Vi tror på att alla som jobbar med oss kan bidra på sitt eget unika sätt. Vi tror på att en blandning av kompetenser, erfarenheter och personligheter där vi delar med oss är en stor del av vår framgång. Vi tror på våra medarbetare.

Employees first

Hur kan man då släppa lös den fulla kraften av medarbetarna? Jo, genom att ge dem makten och bestämmandet. I en spännande omvandling till ett mer snabbfotat företag med hög delaktighet har vi vänt upp och ner på vår organisation i ADDQ. Vi har satt våra medarbetare närmast kunderna, i små team med resten av verksamheten som stöd. Det föder genuint engagemang och driv.

Det skapar också ännu mer värde för våra kunder då vi snabbare kommer närmare behoven och utmaningarna och därmed också lösningarna.

Engagemang

Att känna engagemang är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb, därför visar vi glädje i det vi gör och delar den med vår omgivning. Vi tror också på det vi gör och fokuserar på det positiva i varje situation och är stolta över oss själva och vårt företag. Vi skapar förutsättningar för delaktighet genom att framföra våra egna åsikter och lyssna till andras.

agil-projektledare_addq.jpg

Ständigt lärande

För oss är det viktigt att ständigt utvecklas och lära, som individer och som företag, därför tar alla ansvar för att öka kompetensen. Det gör vi genom att dela med oss av våra kunskaper, utbilda oss och utmana oss själva med uppdrag inom nya områden.

Långsiktighet

På ADDQ samarbetar vi med våra kunder och gör affärer där alla känner sig som vinnare. Vi är tydliga med vad vi kan erbjuda, vilket behov vi kan täcka och levererar rätt kompetens. Kundens affärsnytta är centralt för oss och vi vill förstå kundens verksamhet och arbetar för att effektivisera deras affärer. Vi ser inte bara till nyttan för kunden utan även för kundens kund.

Hög kvalitet känns i hela kroppen. Hög kvalitet ser ut, smakar, luktar och känns på ett speciellt sätt. Hög kvalitet underlättar. Förenklar. Lyfter. Men vad är egentligen hög kvalitet? Har det med pris att göra? Inte alls. Snarare har det med erfarenhet att göra. För kan man föra vidare erfarenheten från ett projekt till ett annat, resulterar det oftast i en högre kvalitet. Kan man ständigt lära sig av sina misstag och sina framsteg och har förmågan att föra det vidare–uppstår hög kvalitet. På ADDQ jobbar vi hela tiden med att göra saker bättre. Att testa så att idéer, system och visioner håller. Både måttet och funktionen. Både nu och över tid. Det är vad vi menar med hög kvalitet.

Att kunna vända svårigheter till möjligheter

Alla vi som vill någonstans här i livet får ständigt höra att vi måste se lösningar istället för problem. Det är sant. För att komma vidare, för att nå fram och för att lyckas måste vi vända svårigheter till möjligheter och hinder till genvägar.

På ADDQ jobbar vi hela tiden med att göra saker bättre. Både för oss själva och för våra kunder men även för dem vars problem aldrig någonsin kan bli möjligheter eller det väldigt, väldigt sällan finns någon lösning på svårigheterna.

Därför vill vi som företag vara med och ta ett ansvar för en bättre värld på många olika sätt. Vi har under alla år valt att stödja en mängd olika välgörenhetsprojekt och vi vill här lyfta fram de vi jobbar med just nu.

Hand in Hand

Vi har, inom ramen för CSR och ”Socialt ansvarstagande”, valt att bidra till HandinHand’s verksamhet och deras arbete för hjälp till självhjälp. En metod för att bekämpa fattigdom. Det görs genom att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap och sedan, ibland med hjälp av mikrolån, hjälpa dem att starta ett eget företag. Genom familjens ökade inkomst låter föräldrarna barnen sluta arbeta för att gå i skolan.

Noll tolerans mot mobbning

En betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå. Utöver detta kommer arbetet med vidareutveckling av nya och användbara preventionsprogram vara i fortsatt fokus, så att professioner som arbetar med barn och unga ska ha kostnadsfri tillgång till en uppsjö av nytt lektions- och informationsmaterial i deras dagliga arbete.

Stadsmissionen

Hjälper människor i utsatthet i hela Sverige. De arbetar alltid med de lokala och närliggande behoven och dessa kan skilja sig från stad till stad. Det kan t ex vara hemlöshet, ungdomar som har hamnat på glid, människor med psykiska problem, ensamma äldre och kvinnor som lever med våld.