Meny Stäng

Rätt resurser på rätt plats
effektiviserar kvalitetsarbetet

Vi hjälper dig hantera dina resursutmaningar
och stärka kompetensen inom kvalitetssäkring.

När tiden inte räcker till

Många systemutvecklande företag brottas med att resurserna för test och kvalitetssäkring är knappa. Tiden räcker inte till, kompetenser saknas och budgeten är för liten för att kvalitetsarbetet ska bli effektivt. När ineffektiva processer för kvalitetssäkring måste kompenseras med ett ständigt ”lappande och lagande” ökar pressen på utvecklingsorganisationen att leverera mer med befintliga resurser. Chanserna att leverera ett bra resultat minskar i takt med att försenade leveranser, bristande produktkvalitet och störningar på andra nyckelprojekt blir vardag.

Rätt resurser för rätt kvalitet

Möjligheterna att adressera resursbrister inom kvalitetssäkring är som tur är många. Första steget är medvetenhet om var de verkliga problemen ligger. Genom att identifiera kompetensbrister, resursglapp och ineffektiva arbetsprocesser blir det tydligt var riskerna för kvalitetsbrister är som störst.

När befintliga kvalitets- och utvecklingsresurser kan styras dit de gör mest nytta är första slaget vunnet. Med en klar bild av var kompetensgapet är som störst kan det adresseras genom ett kunskapslyft hos befintliga medarbetare eller med nytillskott av resurser genom rekrytering eller bemanning. Mer effektiva systemutvecklingsprocesser och testmetoder anpassade för en snabbare verksamhet hjälper alla medarbetare bidra på bästa sätt vilket sparar tid och pengar.

metoder för kvalitetssäkring
img16
img17

ADDQ hjälper dig effektivisera kvalitetsarbetet

ADDQ hjälper dig hantera dina resursutmaningar och stärka företagets kompetens inom test och kvalitetssäkring. Genom att göra rätt avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet kan du effektivisera din systemutveckling och leverans, vilket leder till bättre affärer.

img05

Specialister

Vi hjälper företag prioritera, planera och utforma kvalitetssäkringsarbetet för att frigöra tid och kostnader. Vi bistår även med konsulter för att täcka företagets resursbehov på kort eller lång sikt.

img06

Metoder

Med effektiva utvecklingsprocesser och testmetoder såsom kontextdriven och riskbaserad testning hjälper vi organisationer frigöra resurser och få en mer effektiv resursfördelning.

img07

System

Vi erbjuder kvalificerade test- och mätsystem som hjälper utvecklingsorganisationer prioritera och effektivisera sitt kvalitetssäkringsarbete.

img08

Utbildning

Vårt breda utbildningsutbud hjälper systemutvecklingsorganisationer öka kompetensen och effektivisera sina processer  inom kvalitetssäkring.

Jag gillar att ligga steget före kunden!

Trygghet för mig är att vara insatt i det vi ska leverera. Och genom att jag personligen oftast är med på såväl det första införsäljningsmötet som projektets sista möte, blir jag väldigt personligt insatt.

Mattias EricssonQrewmember ADDQ

Redo att prata med en kvalitetsspecialist?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag effektivisera och resurssäkra kvalitetsarbetet? Fyll i formuläret så hör vi av oss!
Kontakta mig via
 E-post Telefon

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

ADDQ Guide Så lyckas du med din kravinsamling_Sida_1Ladda ner
Guide

Så lyckas du med din kravinsamling

Har du också varit med i projekt där verksamhetskraven förbisetts och nyttoeffekterna uteblivit, trots att kravinsamlingen på pappret hade alla rätt? I kreativa workshopar har olika intressenter tillsammans fått prata kring vad de behöver, allt noga antecknat och sammanställt. Ändå gick någonting fel. Med denna guide vill vi hjälpa dig att lyckas med din kravinsamling.

Maximal effekt av dina tester på minimal tid
Artikel

Maximal effekt av dina tester på minimal tid

Att stå inför uppgiften att kvalitetssäkra en produkt där tiden är knapp och kraven är otydliga är inte en helt ovanlig situation att befinna sig i som testare. När kraven på snabbare leveranser ökar är risken stor att kvaliteten blir lidande. Fler kockar till soppan löser sällan hela problemet, nyckeln till att lyckas handlar snarare om att använda rätt arbetsmetoder.

Artikel

Utmaningar och möjligheter med nya betalningsdirektivet PSD2

Nya förutsättningar väntar för banker och fintechbolag när EUs nya betalningsdirektiv PSD2 träder i kraft 2018. Tanken med det nya direktivet är att låta fler aktörer få access till kontoinformation och betaltjänster, bland annat genom att öppna upp infrastrukturen för direktbanksöverföringar mellan europeiska banker. Det innebär en annan verklighet som ställer helt nya krav på branschföretagens produkt- och systemutveckling.

Business doodles and clock hands on wall with wooden ladder
Artikel

Vägen till effektivare testning

Tiden från idé till leverans och produktion blir allt kortare, vilket ställer stora krav på vårt kvalitetsarbete. Att ”skotta ner fler folk i diket” är sällan den enda nyckeln till framgång. Det handlar också om att se över dagliga arbetssätt och rutiner. Genom att arbeta mer kontextdrivet och utforskande kan du hitta problem tidigare, frigöra resurser och få en effektivare resursfördelning och testning.