Meny Stäng

Rätt resurser på rätt plats
effektiviserar kvalitetsarbetet

Vi hjälper dig hantera dina resursutmaningar
och stärka kompetensen inom kvalitetssäkring.

När tiden inte räcker till

Många systemutvecklande företag brottas med att resurserna för test och kvalitetssäkring är knappa. Tiden räcker inte till, kompetenser saknas och budgeten är för liten för att kvalitetsarbetet ska bli effektivt. När ineffektiva processer måste kompenseras med ett ständigt ”lappande och lagande” ökar pressen på utvecklingsorganisationen att leverera mer med befintliga resurser. Chanserna att leverera ett bra resultat minskar i takt med att försenade leveranser, bristande produktkvalitet och störningar på andra nyckelprojekt blir vardag.

Rätt resurser för rätt kvalitet

Möjligheterna att adressera resursbrister inom kvalitetssäkring är som tur är många. Första steget är medvetenhet om var de verkliga problemen ligger. Genom att identifiera kompetensbrister, resursglapp och ineffektiva arbetsprocesser blir det tydligt var riskerna för kvalitetsbrister är som störst.

När befintliga kvalitets- och utvecklingsresurser kan styras dit de gör mest nytta är första slaget vunnet. Med en klar bild av var kompetensgapet är som störst kan det adresseras genom ett kunskapslyft hos befintliga medarbetare eller med nytillskott av resurser genom rekrytering eller bemanning. Mer effektiva systemutvecklingsprocesser och testmetoder anpassade för en snabbare verksamhet hjälper alla medarbetare bidra på bästa sätt vilket sparar tid och pengar.

metoder för kvalitetssäkring
samarbete och engagemang

ADDQ hjälper dig effektivisera kvalitetsarbetet

ADDQ hjälper dig hantera dina resursutmaningar och stärka företagets kompetens inom test och kvalitetssäkring. Genom att göra rätt avvägningar mellan tid, kostnad och kvalitet kan du effektivisera din systemutveckling och leverans, vilket leder till bättre affärer.

Specialister

Vi hjälper företag prioritera, planera och utforma kvalitetssäkringsarbetet för att frigöra tid och kostnader. Vi bistår även med konsulter för att täcka företagets resursbehov på kort eller lång sikt.

Metoder

Med effektiva utvecklingsprocesser och testmetoder såsom kontextdriven och riskbaserad testning hjälper vi organisationer frigöra resurser och få en mer effektiv resursfördelning.

System

Vi erbjuder kvalificerade test- och mätsystem som hjälper utvecklingsorganisationer prioritera och effektivisera sitt kvalitetssäkringsarbete.

Utbildning

Vårt breda utbildningsutbud hjälper systemutvecklingsorganisationer öka kompetensen och effektivisera sina processer  inom kvalitetssäkring.

Redo att prata med en kvalitetsspecialist?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag effektivisera och resurssäkra kvalitetsarbetet? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Reflektioner och inspiration

Läs mer om hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring.

Ett agilt arbetssätt är nyckeln till att klara av snabba förändringar

I den planerande världen krävde projekten vid start en tydlig och detaljerad kravspecifikation av beställaren. I nästa steg blev det utvecklarnas uppgift att uppskatta hur lång tid det skulle ta för projektet att gå från start till mål. De skulle även uppskatta hur mycket resurser som skulle behövas och vad det skulle kosta. Men exakta […]

När teamen blir för stora riskerar kommunikationen bli sämre

Det finns förstås mängder med både för - och nackdelar när det kommer till större team, men i det här blogginlägget fokuserar vi på hur större riskerar att påverka kommunikationen mellan medlemmarna.

ADDQ och Centigo är med och genomför världens första helt digitala bostadsköp

Vi är verkligen stolta över att ha bidragit till lanseringen av Tambur som är namnet på bankernas och UC’s tjänst för att förenkla bostadsköp. Sverige är bra på samarbete och detta är ett exempel på en ny bankgemensam tjänst där man via samarbetet i Bankföreningen revolutionerar bostadsmarknaden på samma sätt som Swish gjort genom att […]

QA Manager - Så blir du en bra teamleader!

I de agila och kontinuerliga utvecklingsteam är tanken att teamen ska vara självständiga och oberoende, vilket gör att de inte är i behov av en chef på samma sätt som tidigare. Men bara för att teamen ska vara självständiga, innebär inte det att behovet av stöd försvinner, det handlar mer om att det är en […]