Swegon säkerställer kvaliteten i produktutvecklingen

För att säkerställa kvaliteten och producerbarhet i utvecklingen av Nya WISE – en helt ny generation av IoT-lösning för behovsstyrning och optimering av inomhusklimat – valde Swegon redan tidigt i projektet att arbeta med kravställning och testning.

logo swegon har länge varit en etablerad aktör på marknaden inom klimat- och ventilationssystem. En av företagets kärnprodukter är systemet WISE för behovsstyrd ventilation. När företaget för cirka 5 år sedan stod inför en uppgradering och vidareutveckling av styrsystemet, gjordes en noggrann förstudie som ledde fram till utvecklingen av ett helt nytt sitt WISE-system för behovsstyrning av inte bara ventilationen, utan av hela inomhusklimatet.

Att säkerställa kvalitet i utvecklingsarbetet har varit viktigt liksom att fokusera på att utveckla produkter som går att producera.

Genom de produkttester som görs i det testsystem som designats och utvecklas tillsammans ADDQ kan Swegon säkerställa såväl leveranskvaliteten från fabrik som spårbarhet i testerna av varje enskilt kretskort.

 

Vill du veta om och hur vi kan hjälpa dig med din produktutveckling hör av dig till mig.

matsbMats Backlund

Tfn: 073-514 21 90
E-post: mats.backlund@addq.se
Linkedin: linkedin.com/in/mats-backlund-3688333