Meny Stäng

Inspiration & Kunskap

ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring. Läs om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet. Hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. Och vad du kan göra när världen går allt snabbare.

Senaste nytt

ux

För vem utvecklar du? – UX-testerna visar vägen till rätt kvalitet

”Budgeten är tight och tidsschemat pressat. Vi kommer behöva skära ner timmarna på test och hinner därför inte med några användartester!” Detta är inte helt ovanligt att få höra i olika projekt, men då måste man ställa sig frågan: vem utvecklar man för om inte för användarna? Satsar företaget pengar på att utveckla något som inte uppfyller användarnas förväntade krav och behov, som inte löser problemet och inte heller anpassas för rätt målgrupp och nivå så kommer satsningarna att vara förgäves.

agil kravhantering

6 steg mot agil kravhantering som maximerar verksamhetsnyttan

Mycket av utvecklingsarbetet sker idag agilt, men inte resten av verksamhetens arbete. Det finns en föreställning om att exempelvis SCRUM, som är en specifik metod inom agilt, endast fungerar för systemutveckling. Inget kan vara mera fel!

Prenumerera för mer nyheter och inspiration

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, inspiration och tips på hur du maximerar företagets affärsmöjligheter genom bättre kvalitetssäkring.

howdoyoutest
Artikel

Five tips for describing what you do as a tester

Recently I was at an interview where I got this very broad and open-ended question. As I started to answer it, I realized that I found it difficult to express my answer in a both succinct and meaningful way. I wanted to say too many things in too little time.

Artikel

How to understand what others (really) understand?

The process of transferring an idea into working software in collaboration with others is full of pitfalls. One of them is the possibility of communication falling short which leads to confusion, risk of doing The Wrong Thing and heaps of frustration.

Artikel

Specialdesignat testsystem – viktigt kvalitetsverktyg i Swegons produktutveckling

I produktutvecklingsprojekt är insatserna höga och att säkerställa kvaliteten och producerbarhet i produkten centralt. När Swegon stod inför en nyutveckling av andra generationen WISE, ett system för behovsstyrning av inomhusklimat, fanns behov av att skapa en effektiv testprocess i linje med företagets produktutveckling.

ux
Artikel

För vem utvecklar du? – UX-testerna visar vägen till rätt kvalitet

”Budgeten är tight och tidsschemat pressat. Vi kommer behöva skära ner timmarna på test och hinner därför inte med några användartester!”
Detta är inte helt ovanligt att få höra i olika projekt, men då måste man ställa sig frågan: vem utvecklar man för om inte för användarna? Satsar företaget pengar på att utveckla något som inte uppfyller användarnas förväntade krav och behov, som inte löser problemet och inte heller anpassas för rätt målgrupp och nivå så kommer satsningarna att vara förgäves.

agil kravhantering
Artikel

6 steg mot agil kravhantering som maximerar verksamhetsnyttan

Mycket av utvecklingsarbetet sker idag agilt, men inte resten av verksamhetens arbete. Det finns en föreställning om att exempelvis SCRUM, som är en specifik metod inom agilt, endast fungerar för systemutveckling. Inget kan vara mera fel!

ADDQ Guide Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkterLadda ner
Guide

Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkter

Den här guiden ger dig konkreta tips på hur du skapar en effektiv kravprocess som ökar affärsnyttan i ditt företags leveranser. Med en bättre förståelse för de verkliga faktorerna bakom problemet och på vilken nivå du bör ställa kraven, kan du bidra till bättre kvalitet i de produkter och tjänster som ditt företag produceras.

Intervjuteknik kravinsamling
Artikel

Intervjuteknik – att effektivt använda intervjuer vid kravinsamling

”Som man frågar får man svar…” är ett känt uttryck, och visst kan en intervju lika väl resultera i missvisande och begränsade svar som är direkta konsekvenser av felaktigt använd intervjuteknik.
För att få ut mesta möjliga av både din och respondentens tid bör du vara väl förberedd och till tänderna beväpnad med penna och papper, en bra struktur och kunskaper om intervjun för och nackdelar i kravinsamlingssammanhang.

Rekommenderade artiklar

Five tips for describing what you do as a tester

Recently I was at an interview where I got this very broad and open-ended question. As I started to answer it, I realized that I found it difficult to express my answer in a both succinct and meaningful way. I wanted to say too many things in too little time.

Konsultbolagen ADDQ och Prolore går samman!

Efter att ha utvecklat ett allt närmare samarbete över en längre tid tar nu ADDQ och Prolore nästa kliv tillsammans. Genom sammanslagningen blir Prolore en del av ADDQ och förstärker verksamheten med marknadsledande kompetens och erfarenhet inom testautomatisering, prestandatest och monitorering.

Maximal effekt av dina tester på minimal tid

Att stå inför uppgiften att kvalitetssäkra en produkt där tiden är knapp och kraven är otydliga är inte en helt ovanlig situation att befinna sig i som testare. När kraven på snabbare leveranser ökar är risken stor att kvaliteten blir lidande. Fler kockar till soppan löser sällan hela problemet, nyckeln till att lyckas handlar snarare om att använda rätt arbetsmetoder.

Är rollen Agil projektledare en styggelse?

En av de vanligare benämningarna på ledande roller i företag som håller på att transformeras till att bli ”agila” har lite roande titeln ”Agil projektledare”. Troligen har du och din organisation påbörjat er agila resa utifrån en önskan från företagsledningen att leverera mer och snabbare. Beslutet om att arbeta mer agilt är dessvärre ofta taget av en ledning som inte fullt ut förstår vad begreppet ”agil” innebär och hur det påverkar organisationen och människorna. Ska man inleda ett förändringsarbete bör det alltid grundas i ett djupare analysarbete om förutsättningar för att kunna anamma agila metoder och vilka konsekvenser det kan få.