Meny Stäng

Inspiration & Kunskap

ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring. Läs om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet. Hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. Och vad du kan göra när världen går allt snabbare.

Senaste nytt

Intervjuteknik kravinsamling

Intervjuteknik – att effektivt använda intervjuer vid kravinsamling

”Som man frågar får man svar…” är ett känt uttryck, och visst kan en intervju lika väl resultera i missvisande och begränsade svar som är direkta konsekvenser av felaktigt använd intervjuteknik. För att få ut mesta möjliga av både din och respondentens tid bör du vara väl förberedd och till tänderna beväpnad med penna och papper, en bra struktur och kunskaper om intervjun för och nackdelar i kravinsamlingssammanhang.

"Säkerställ affärsnyttan för din produkt - ta reda på problemet bakom problemet"

Säkerställ affärsnyttan för din produkt – ta reda på problemet bakom problemet

Människan är i naturen lösningsorienterad. Vi ser ett problem eller en utmaning och försöker hitta en lösning, det är därför vi har kommit oerhört långt i vår samhällsutveckling. Vi är däremot dåliga på att förstå att problemet som vi ser är inte alltid är det verkliga problemet. Vi måste därför inleda vår kravprocess med att ifrågasätta produktens betydelse för målgruppens utmaningar.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, inspiration och tips på hur du maximerar företagets affärsmöjligheter genom bättre kvalitetssäkring.

Business doodles and clock hands on wall with wooden ladder
Artikel

Vägen till effektivare testning

Tiden från idé till leverans och produktion blir allt kortare, vilket ställer stora krav på vårt kvalitetsarbete. Att ”skotta ner fler folk i diket” är sällan den enda nyckeln till framgång. Det handlar också om att se över dagliga arbetssätt och rutiner. Genom att arbeta mer kontextdrivet och utforskande kan du hitta problem tidigare, frigöra resurser och få en effektivare resursfördelning och testning.

Artikel

Så gör du för att köpa rätt resurser

”Vi kommer inte räcka till!” Hur många gånger har du inte tänkt den tanken? Kraven från produktledningen ökar. Ni pressas att releasa oftare och snabbare. Samtidigt minskar toleransen från kunderna på störningar. Teamet ligger på max av vad de orkar prestera. Antalet felrapporter ökar hela tiden. Ständiga diskussioner om vad ni ska prioritera: vad är viktigast?

Artikel

Förvandla grupper till team och lyckas med fler projekt

Under de 15 år jag arbetat med test i små och stora organisationer, har jag medverkat i och drivit ett antal olika projekt. Projektformerna har varierat och på senare år följt trenden från traditionellt vattenfall mot ett mer agilt arbetssätt – dock sällan fullt ut agilt. Projektledarskap, metoder och verktyg för planering och uppföljning har varit mycket olika från projekt till projekt.

Intervjuteknik kravinsamling
Artikel

Intervjuteknik – att effektivt använda intervjuer vid kravinsamling

”Som man frågar får man svar…” är ett känt uttryck, och visst kan en intervju lika väl resultera i missvisande och begränsade svar som är direkta konsekvenser av felaktigt använd intervjuteknik.
För att få ut mesta möjliga av både din och respondentens tid bör du vara väl förberedd och till tänderna beväpnad med penna och papper, en bra struktur och kunskaper om intervjun för och nackdelar i kravinsamlingssammanhang.

"Säkerställ affärsnyttan för din produkt - ta reda på problemet bakom problemet"
Artikel

Säkerställ affärsnyttan för din produkt – ta reda på problemet bakom problemet

Människan är i naturen lösningsorienterad. Vi ser ett problem eller en utmaning och försöker hitta en lösning, det är därför vi har kommit oerhört långt i vår samhällsutveckling. Vi är däremot dåliga på att förstå att problemet som vi ser är inte alltid är det verkliga problemet. Vi måste därför inleda vår kravprocess med att ifrågasätta produktens betydelse för målgruppens utmaningar.

kravinsamling
Artikel

Workshop som effektiv metod för kravinsamling!

Har du också varit med i ett projekt där verksamhetskrav förbisetts och nyttoeffekterna uteblivit trots att kravinsamlingen på pappret haft alla rätt? Du har haft kreativa workshopar där olika intressenter tillsammans fått prata om vad de behöver, och du har antecknat allt noga. Men vad gick fel?

Artikel

3 tips för att lyckas med icke-funktionella krav

Under ett decennium med uppdrag inom kvalitetssäkring av IT-system har jag sett otaliga kravdokument med bristande del av icke-funktionella krav. Att beskriva VAD systemet ska kunna göra är något som kan i sig vara utmanande att beskriva, men att beskriva HUR systemet ska göra är flera resor svårare.

Rekommenderade artiklar

Därför är icke-ömtålighet mer relevant för kvalitet än robusthet

När vi tänker oss system med hög kvalitet tänker vi traditionellt sett mest på robusthet, d v s hur väl en komponent eller ett system fungerar med ogiltig indata eller påfrestande miljöfaktorer. Det kan uppfyllas under ganska statiska förutsättningar, genom att begränsa och ordentligt kontrollera de ändringar som görs i systemet.

Så kommer du igång med kvalitetssäkringsarbetet

Hög kvalitet på ett företags produkter och tjänster är idag inte bara en konkurrensfördel utan en nödvändighet. Med den utvecklingstakt och konkurrensbild som råder väljer kunderna snabbt en annan leverantör om den aktuella produkten inte håller vad den lovar när det gäller kvalitet eller leveranssäkerhet. God, väl definierad och mätbar kvalitet skapar däremot trygghet hos alla intressenter: kunder, medarbetare, ledning och investerare. Det blir lättare att behålla, motivera och utveckla personalen om de vet att de bidrar till att producera produkter och tjänster med hög kvalitet.

Så mäter du kvalitet

Att mäta kvalitet är inte helt enkelt när alla produkter och användare har olika förutsättningar. Det är tyvärr först när vi upplever låg kvalitet som synpunkter börjar strömma in från våra användare. Så för att vara proaktiv, kunna fatta medvetna beslut och uppnå önskad kvalitet måste vi mäta för att veta och sedan sätta upp en strategi och påbörja vårt förändringsarbete.