Meny Stäng

Inspiration & Kunskap

ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring. Läs om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet. Hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. Och vad du kan göra när världen går allt snabbare.

Senaste nytt

Nya lagkrav ständig utvecklingsutmaning inom bank och finans

En av de största test- och utvecklingsutmaningarna inom bank och finans är de ofta omfattande förändringar i lagkrav som styr verksamheten. De generella regelkraven på finansmarknaden är ofta hårdare och har kortare deadlines än inom andra branscher.

Vad innebär den agila transformationen för bank och finanssektorn?

Ett agilt arbetssätt passar ofta väl för de många tidsmässigt tighta utvecklingsprojekt som initieras av förändrade lagkrav inom bank och finans. Ofta är dock finanssektor sent ute i transformationen mot en organisation med mer flexibla test- och utvecklingsmetoder. Att dessutom göra en sådan förändring mitt i ett lagkravsprojekt är som regel svårt.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, inspiration och tips på hur du maximerar företagets affärsmöjligheter genom bättre kvalitetssäkring.

Artikel

How to understand what others (really) understand?

The process of transferring an idea into working software in collaboration with others is full of pitfalls. One of them is the possibility of communication falling short which leads to confusion, risk of doing The Wrong Thing and heaps of frustration.

Artikel

Specialdesignat testsystem – viktigt kvalitetsverktyg i Swegons produktutveckling

I produktutvecklingsprojekt är insatserna höga och att säkerställa kvaliteten och producerbarhet i produkten centralt. När Swegon stod inför en nyutveckling av andra generationen WISE, ett system för behovsstyrning av inomhusklimat, fanns behov av att skapa en effektiv testprocess i linje med företagets produktutveckling.

Kundcase

Swegon säkerställer kvaliteten i produktutvecklingen

För att säkerställa kvaliteten och producerbarhet i utvecklingen av Nya WISE – en helt ny generation av IoT-lösning för behovsstyrning och optimering av inomhusklimat – valde Swegon redan tidigt i projektet att arbeta med kravställning och testning. Genom de produkttester som görs i det testsystem som designats och utvecklas tillsammans ADDQ kan Swegon säkerställa såväl leveranskvaliteten från fabrik som spårbarhet i testerna av varje enskilt kretskort.

ux
Artikel

För vem utvecklar du? – UX-testerna visar vägen till rätt kvalitet

”Budgeten är tight och tidsschemat pressat. Vi kommer behöva skära ner timmarna på test och hinner därför inte med några användartester!”
Detta är inte helt ovanligt att få höra i olika projekt, men då måste man ställa sig frågan: vem utvecklar man för om inte för användarna? Satsar företaget pengar på att utveckla något som inte uppfyller användarnas förväntade krav och behov, som inte löser problemet och inte heller anpassas för rätt målgrupp och nivå så kommer satsningarna att vara förgäves.

agil kravhantering
Artikel

6 steg mot agil kravhantering som maximerar verksamhetsnyttan

Mycket av utvecklingsarbetet sker idag agilt, men inte resten av verksamhetens arbete. Det finns en föreställning om att exempelvis SCRUM, som är en specifik metod inom agilt, endast fungerar för systemutveckling. Inget kan vara mera fel!

ADDQ Guide Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkterLadda ner
Guide

Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkter

Den här guiden ger dig konkreta tips på hur du skapar en effektiv kravprocess som ökar affärsnyttan i ditt företags leveranser. Med en bättre förståelse för de verkliga faktorerna bakom problemet och på vilken nivå du bör ställa kraven, kan du bidra till bättre kvalitet i de produkter och tjänster som ditt företag produceras.

Intervjuteknik kravinsamling
Artikel

Intervjuteknik – att effektivt använda intervjuer vid kravinsamling

”Som man frågar får man svar…” är ett känt uttryck, och visst kan en intervju lika väl resultera i missvisande och begränsade svar som är direkta konsekvenser av felaktigt använd intervjuteknik.
För att få ut mesta möjliga av både din och respondentens tid bör du vara väl förberedd och till tänderna beväpnad med penna och papper, en bra struktur och kunskaper om intervjun för och nackdelar i kravinsamlingssammanhang.

Rekommenderade artiklar

Maximal effekt av dina tester på minimal tid

Att stå inför uppgiften att kvalitetssäkra en produkt där tiden är knapp och kraven är otydliga är inte en helt ovanlig situation att befinna sig i som testare. När kraven på snabbare leveranser ökar är risken stor att kvaliteten blir lidande. Fler kockar till soppan löser sällan hela problemet, nyckeln till att lyckas handlar snarare om att använda rätt arbetsmetoder.

Är rollen Agil projektledare en styggelse?

En av de vanligare benämningarna på ledande roller i företag som håller på att transformeras till att bli ”agila” har lite roande titeln ”Agil projektledare”. Troligen har du och din organisation påbörjat er agila resa utifrån en önskan från företagsledningen att leverera mer och snabbare. Beslutet om att arbeta mer agilt är dessvärre ofta taget av en ledning som inte fullt ut förstår vad begreppet ”agil” innebär och hur det påverkar organisationen och människorna. Ska man inleda ett förändringsarbete bör det alltid grundas i ett djupare analysarbete om förutsättningar för att kunna anamma agila metoder och vilka konsekvenser det kan få.

Kravställning på rätt nivå ger större affärsnytta

En del har varit med och beställt den, andra har konfronterats med den i vardagen och en tredje har varit med och levererat den. Vi talar om lösningen som inte löste problemet! Vad kan du som beställare göra för att oftare lyckas med att beställa lösningar som möter upp mot de bakomliggande behoven i din verksamhet?

Så kommer du igång med kvalitetssäkringsarbetet

Hög kvalitet på ett företags produkter och tjänster är idag inte bara en konkurrensfördel utan en nödvändighet. Med den utvecklingstakt och konkurrensbild som råder väljer kunderna snabbt en annan leverantör om den aktuella produkten inte håller vad den lovar när det gäller kvalitet eller leveranssäkerhet. God, väl definierad och mätbar kvalitet skapar däremot trygghet hos alla intressenter: kunder, medarbetare, ledning och investerare. Det blir lättare att behålla, motivera och utveckla personalen om de vet att de bidrar till att producera produkter och tjänster med hög kvalitet.