Meny Stäng

Inspiration & Kunskap

ADDQs specialister delar med sig av tankar och insikter inom kvalitetssäkring. Läs om hur du mäter, synliggör och ta till vara på möjligheterna med rätt kvalitet. Hur du säkerställer att du har rätt resurser på rätt plats. Och vad du kan göra när världen går allt snabbare.

Senaste nytt

Är rollen Agil projektledare en styggelse?

En av de vanligare benämningarna på ledande roller i företag som håller på att transformeras till att bli ”agila” har lite roande titeln ”Agil projektledare”. Troligen har du och din organisation påbörjat er agila resa utifrån en önskan från företagsledningen att leverera mer och snabbare. Detta är ofta kondenserat i en klatschig slogan på engelska.

CQA är framtiden

Vi befinner oss i ett paradigmskifte. Systemutveckling präglas alltmer av kontinuerliga processer och det påverkar test och övriga discipliner inom mjukvaruutveckling. CI (Continuous Integration) och CD (Continuous Delivery) är metoder inom systemutveckling som möjliggör snabba leveranser av ny och/eller uppdaterad programvara. Som vid tidigare paradigmskiften är det programmeringsdisciplinen som har drivit på utvecklingen.

Prenumerera för mer nyheter och inspiration

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, inspiration och tips på hur du maximerar företagets affärsmöjligheter genom bättre kvalitetssäkring.

Business doodles and clock hands on wall with wooden ladder
Artikel

Vägen till effektivare testning

Tiden från idé till leverans och produktion blir allt kortare, vilket ställer stora krav på vårt kvalitetsarbete. Att ”skotta ner fler folk i diket” är sällan den enda nyckeln till framgång. Det handlar också om att se över dagliga arbetssätt och rutiner. Genom att arbeta mer kontextdrivet och utforskande kan du hitta problem tidigare, frigöra resurser och få en effektivare resursfördelning och testning.

Artikel

Så gör du för att köpa rätt resurser

”Vi kommer inte räcka till!” Hur många gånger har du inte tänkt den tanken? Kraven från produktledningen ökar. Ni pressas att releasa oftare och snabbare. Samtidigt minskar toleransen från kunderna på störningar. Teamet ligger på max av vad de orkar prestera. Antalet felrapporter ökar hela tiden. Ständiga diskussioner om vad ni ska prioritera: vad är viktigast?

Artikel

Förvandla grupper till team och lyckas med fler projekt

Under de 15 år jag arbetat med test i små och stora organisationer, har jag medverkat i och drivit ett antal olika projekt. Projektformerna har varierat och på senare år följt trenden från traditionellt vattenfall mot ett mer agilt arbetssätt – dock sällan fullt ut agilt. Projektledarskap, metoder och verktyg för planering och uppföljning har varit mycket olika från projekt till projekt.

Artikel

3 tips för att lyckas med icke-funktionella krav

Under ett decennium med uppdrag inom kvalitetssäkring av IT-system har jag sett otaliga kravdokument med bristande del av icke-funktionella krav. Att beskriva VAD systemet ska kunna göra är något som kan i sig vara utmanande att beskriva, men att beskriva HUR systemet ska göra är flera resor svårare.

Artikel

Kravställning på rätt nivå ger större affärsnytta

En del har varit med och beställt den, andra har konfronterats med den i vardagen och en tredje har varit med och levererat den. Vi talar om lösningen som inte löste problemet! Vad kan du som beställare göra för att oftare lyckas med att beställa lösningar som möter upp mot de bakomliggande behoven i din verksamhet?

Artikel

Lägger du tillräckligt med tid på test?

Nya smarta system och lösningar utvecklas hela tiden. Det har förmodligen lagts ner tusen och åter tusen timmar på att testa alla underliggande system, kopplingar och häftiga funktioner så att de verkligen håller vad de lovar. Ändå dyker det upp buggar och problem för vissa av dessa lösningar ganska kort efter produktionsstart.

Artikel

5 skäl till att låta din testgrupp bära UX-glasögon

Sedan kvalitetssäkring blev ett yrke har fokus huvudsakligen inriktats på funktionalitet. Testfall har skrivits för att testa om användaren KAN göra det ena eller det andra i mjukvaran. Nu är det dags för testar att börja testa HUR och VARFÖR användaren kan göra en viss sak i systemet.

Rekommenderade artiklar

Därför är icke-ömtålighet mer relevant för kvalitet än robusthet

När vi tänker oss system med hög kvalitet tänker vi traditionellt sett mest på robusthet, d v s hur väl en komponent eller ett system fungerar med ogiltig indata eller påfrestande miljöfaktorer. Det kan uppfyllas under ganska statiska förutsättningar, genom att begränsa och ordentligt kontrollera de ändringar som görs i systemet.

Så kommer du igång med kvalitetssäkringsarbetet

Hög kvalitet på ett företags produkter och tjänster är idag inte bara en konkurrensfördel utan en nödvändighet. Med den utvecklingstakt och konkurrensbild som råder väljer kunderna snabbt en annan leverantör om den aktuella produkten inte håller vad den lovar när det gäller kvalitet eller leveranssäkerhet. God, väl definierad och mätbar kvalitet skapar däremot trygghet hos alla intressenter: kunder, medarbetare, ledning och investerare. Det blir lättare att behålla, motivera och utveckla personalen om de vet att de bidrar till att producera produkter och tjänster med hög kvalitet.

Så mäter du kvalitet

Att mäta kvalitet är inte helt enkelt när alla produkter och användare har olika förutsättningar. Det är tyvärr först när vi upplever låg kvalitet som synpunkter börjar strömma in från våra användare. Så för att vara proaktiv, kunna fatta medvetna beslut och uppnå önskad kvalitet måste vi mäta för att veta och sedan sätta upp en strategi och påbörja vårt förändringsarbete.