Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkter

Guider

Den här guiden ger dig konkreta tips på hur du skapar en effektiv kravprocess som ökar affärsnyttan i ditt företags leveranser. Med en bättre förståelse för de verkliga faktorerna bakom problemet och på vilken nivå du bör ställa kraven, kan du bidra till bättre kvalitet i de produkter och tjänster som ditt företag produceras.

ADDQ Guide Så säkerställer du affärsnyttan för dina produkterFör dig som arbetar med systemutveckling eller systemförvaltning ligger grunden för att bygga dina system rätt – och för att bygga rätt system –  i kraven. Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är därför centralt för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de IT-system verksamheten behöver. Vi hoppas att du får nytta av denna guide!