modal-2015

DOWNLOADS

Mats Backlund Expert på Nedladdning

Intresserad av att veta mer om vårs kurser, produkter och-/eller referensfall?
Tveka inte att kontakta oss på utbildning@addq.se

För att kunna visa PDF:erna på denna sida behöver du ha ett program på datorn som heter Acrobat Reader.

produkter & kursblad

Här hittar du samtliga våra kursblad, produktblad och referensfall för nedladdning samlade på ett och samma ställe.

Produktblad

  Agilt Förbättrings Paket (404,7 KiB, 315 hits)

  Automatiseringsmetodik (565,2 KiB, 301 hits)

  Affärsdriven test och testledning (307,7 KiB, 308 hits)

  Testfokusanalys (342,8 KiB, 302 hits)

  Effektivisering Av Testverksamheten (329,5 KiB, 270 hits)

Kursblad

  ISTQB Foundation (307,9 KiB, 313 hits)

  Grundkurs Test (306,2 KiB, 306 hits)

  Utforskande Testmetodik – xBTM™ (338,4 KiB, 315 hits)

  Test i Agila Projekt (345,6 KiB, 272 hits)

  Modellbaserad Testdesign (338,1 KiB, 297 hits)

  Rapid Software Testing – James Bach (447,2 KiB, 349 hits)

  Testautomatisering med Selenium 2 (409,2 KiB, 301 hits)

Referensprojekt (kundcase)

  Realtidstestsystem (621,5 KiB, 298 hits)

  Mätsystem för Labbverksamhet (500,4 KiB, 308 hits)

  Testramverk för Aerospace (501,7 KiB, 288 hits)

  Testramverk för PCBA-test (400,0 KiB, 287 hits)

Course Description (English)

  Introduction to Test (331,3 KiB, 325 hits)

  Test automation with Selenium 2 (366,9 KiB, 474 hits)

  Testing in Agile Projects (331,8 KiB, 328 hits)

  Exploratory testing methodology – xBTM™ (330,3 KiB, 343 hits)

Broschyrer

  AddQ Kursfolder (2,1 MiB, 297 hits)

  QRM Broschyr (13,1 MiB, 0 hits)

  AddQ Brochure QRM (27,6 MiB, 0 hits)

Applikationer

Här hittar du applikationer, tillägg och produkter som är utvecklade internt.

bild_1
Download QRM Resources
QRM is a web based result management system that stores and analyzes test results.
E-mail:

bild_2
Download G# Framework Resources
The G# Framework is a free award winning add-on toolkit for LabVIEW that adds reference based object orientated support.
E-mail:

 

bild_3
Download G# Star UML Plug-in Resources
G# Star UML Plug-in is an award winning plug-in to the G# Star Framework and also to the free, open source UML tool, StarUML.
E-mail:

Ladda ner SBTExecute Resources
SBTExecute är verktyget från AddQ som hjälper dig at få spårbarhet i dina utforskande tester och samtidigt ger dig mätetal och statistik för bättre testutvärderingar.
E-post: