modal-2015

DOWNLOADS

Mats Backlund Expert på Nedladdning

Intresserad av att veta mer om vårs kurser, produkter och-/eller referensfall?
Tveka inte att kontakta oss på utbildning@addq.se

För att kunna visa PDF:erna på denna sida behöver du ha ett program på datorn som heter Acrobat Reader.

produkter & kursblad

Här hittar du samtliga våra kursblad, produktblad och referensfall för nedladdning samlade på ett och samma ställe.

Produktblad

  Agilt Förbättrings Paket (404,7 KiB, 487 hits)

  Automatiseringsmetodik (565,2 KiB, 452 hits)

  Affärsdriven test och testledning (307,7 KiB, 475 hits)

  Testfokusanalys (342,8 KiB, 472 hits)

  Effektivisering Av Testverksamheten (329,5 KiB, 435 hits)

Kursblad

  ISTQB Foundation (307,9 KiB, 464 hits)

  Grundkurs Test (306,2 KiB, 471 hits)

  Utforskande Testmetodik – xBTM™ (338,4 KiB, 494 hits)

  Test i Agila Projekt (345,6 KiB, 397 hits)

  Modellbaserad Testdesign (338,1 KiB, 454 hits)

  Rapid Software Testing – James Bach (447,2 KiB, 589 hits)

  Testautomatisering med Selenium 2 (409,2 KiB, 496 hits)

Referensprojekt (kundcase)

  Realtidstestsystem (621,5 KiB, 479 hits)

  Mätsystem för Labbverksamhet (500,4 KiB, 463 hits)

  Testramverk för Aerospace (501,7 KiB, 380 hits)

  Testramverk för PCBA-test (400,0 KiB, 363 hits)

Course Description (English)

  Introduction to Test (331,3 KiB, 504 hits)

  Test automation with Selenium 2 (366,9 KiB, 677 hits)

  Testing in Agile Projects (331,8 KiB, 503 hits)

  Exploratory testing methodology – xBTM™ (330,3 KiB, 526 hits)

Broschyrer

  AddQ Kursfolder (2,1 MiB, 473 hits)

  AddQ Broschyr (13,1 MiB, 0 hits)

  AddQ Brochure QRM (27,6 MiB, 0 hits)

Applikationer

Här hittar du applikationer, tillägg och produkter som är utvecklade internt.

Download QRM Resources
QRM is a web based result management system that stores and analyzes test results.
E-mail:
Download G# Framework Resources
The G# Framework is a free award winning add-on toolkit for LabVIEW that adds reference based object orientated support.
E-mail:

 

Download G# Star UML Plug-in Resources
G# Star UML Plug-in is an award winning plug-in to the G# Star Framework and also to the free, open source UML tool, StarUML.
E-mail:
Ladda ner SBTExecute Resources
SBTExecute är verktyget från AddQ som hjälper dig at få spårbarhet i dina utforskande tester och samtidigt ger dig mätetal och statistik för bättre testutvärderingar.
E-post: