modal-2015

DOWNLOADS

Mats Backlund Expert på Nedladdning

Intresserad av att veta mer om vårs kurser, produkter och-/eller referensfall?
Tveka inte att kontakta oss på utbildning@addq.se

För att kunna visa PDF:erna på denna sida behöver du ha ett program på datorn som heter Acrobat Reader.

produkter & kursblad

Här hittar du samtliga våra kursblad, produktblad och referensfall för nedladdning samlade på ett och samma ställe.

Produktblad

  Agilt Förbättrings Paket (404,7 KiB, 667 hits)

  Automatiseringsmetodik (565,2 KiB, 616 hits)

  Affärsdriven test och testledning (307,7 KiB, 669 hits)

  Testfokusanalys (342,8 KiB, 644 hits)

  Effektivisering Av Testverksamheten (329,5 KiB, 596 hits)

Kursblad

  ISTQB Foundation (307,9 KiB, 619 hits)

  Grundkurs Test (306,2 KiB, 632 hits)

  Utforskande Testmetodik – xBTM™ (338,4 KiB, 649 hits)

  Test i Agila Projekt (345,6 KiB, 572 hits)

  Modellbaserad Testdesign (338,1 KiB, 618 hits)

  Rapid Software Testing – James Bach (447,2 KiB, 767 hits)

  Testautomatisering med Selenium 2 (409,2 KiB, 674 hits)

Referensprojekt (kundcase)

  Realtidstestsystem (621,5 KiB, 638 hits)

  Mätsystem för Labbverksamhet (500,4 KiB, 607 hits)

  Testramverk för Aerospace (501,7 KiB, 506 hits)

  Testramverk för PCBA-test (400,0 KiB, 478 hits)

Course Description (English)

  Introduction to Test (331,3 KiB, 657 hits)

  Test automation with Selenium 2 (366,9 KiB, 894 hits)

  Testing in Agile Projects (331,8 KiB, 680 hits)

  Exploratory testing methodology – xBTM™ (330,3 KiB, 698 hits)

Broschyrer

  AddQ Kursfolder (2,1 MiB, 676 hits)

  AddQ Broschyr (13,1 MiB, 0 hits)

  AddQ Brochure QRM (27,6 MiB, 0 hits)

Applikationer

Här hittar du applikationer, tillägg och produkter som är utvecklade internt.

Download QRM Resources
QRM is a web based result management system that stores and analyzes test results.
E-mail:
Download G# Framework Resources
The G# Framework is a free award winning add-on toolkit for LabVIEW that adds reference based object orientated support.
E-mail:

 

Download G# Star UML Plug-in Resources
G# Star UML Plug-in is an award winning plug-in to the G# Star Framework and also to the free, open source UML tool, StarUML.
E-mail:
Ladda ner SBTExecute Resources
SBTExecute är verktyget från AddQ som hjälper dig at få spårbarhet i dina utforskande tester och samtidigt ger dig mätetal och statistik för bättre testutvärderingar.
E-post: