modal-2015

DOWNLOADS

Mats Backlund Expert på Nedladdning

Intresserad av att veta mer om vårs kurser, produkter och-/eller referensfall?
Tveka inte att kontakta oss på utbildning@addq.se

För att kunna visa PDF:erna på denna sida behöver du ha ett program på datorn som heter Acrobat Reader.

produkter & kursblad

Här hittar du samtliga våra kursblad, produktblad och referensfall för nedladdning samlade på ett och samma ställe.

Produktblad

  Agilt Förbättrings Paket (404,7 KiB, 426 hits)

  Automatiseringsmetodik (565,2 KiB, 394 hits)

  Affärsdriven test och testledning (307,7 KiB, 410 hits)

  Testfokusanalys (342,8 KiB, 407 hits)

  Effektivisering Av Testverksamheten (329,5 KiB, 374 hits)

Kursblad

  ISTQB Foundation (307,9 KiB, 409 hits)

  Grundkurs Test (306,2 KiB, 411 hits)

  Utforskande Testmetodik – xBTM™ (338,4 KiB, 431 hits)

  Test i Agila Projekt (345,6 KiB, 350 hits)

  Modellbaserad Testdesign (338,1 KiB, 398 hits)

  Rapid Software Testing – James Bach (447,2 KiB, 496 hits)

  Testautomatisering med Selenium 2 (409,2 KiB, 416 hits)

Referensprojekt (kundcase)

  Realtidstestsystem (621,5 KiB, 413 hits)

  Mätsystem för Labbverksamhet (500,4 KiB, 408 hits)

  Testramverk för Aerospace (501,7 KiB, 337 hits)

  Testramverk för PCBA-test (400,0 KiB, 328 hits)

Course Description (English)

  Introduction to Test (331,3 KiB, 437 hits)

  Test automation with Selenium 2 (366,9 KiB, 594 hits)

  Testing in Agile Projects (331,8 KiB, 439 hits)

  Exploratory testing methodology – xBTM™ (330,3 KiB, 458 hits)

Broschyrer

  AddQ Kursfolder (2,1 MiB, 404 hits)

  QRM Broschyr (13,1 MiB, 0 hits)

  AddQ Brochure QRM (27,6 MiB, 0 hits)

Applikationer

Här hittar du applikationer, tillägg och produkter som är utvecklade internt.

Download QRM Resources
QRM is a web based result management system that stores and analyzes test results.
E-mail:
Download G# Framework Resources
The G# Framework is a free award winning add-on toolkit for LabVIEW that adds reference based object orientated support.
E-mail:

 

Download G# Star UML Plug-in Resources
G# Star UML Plug-in is an award winning plug-in to the G# Star Framework and also to the free, open source UML tool, StarUML.
E-mail:
Ladda ner SBTExecute Resources
SBTExecute är verktyget från AddQ som hjälper dig at få spårbarhet i dina utforskande tester och samtidigt ger dig mätetal och statistik för bättre testutvärderingar.
E-post: