Från planerande till agil företagskultur

- Publicerad i Ledarskap

Allt fler organisationer befinner sig i någon fas av övergång från en planerande utvecklingsmetodik till en agil dito. Det kan vara allt ifrån att man står inför ett beslut att starta en transformation till att man har kommit en bit på resan. Vilka kulturella förändringar står man inför och vad krävs det för ledarskap för att genomföra en transformation till en adaptiv metodik med bibehållen kvalitet?

Läs mer

Kravställning på rätt nivå ger större affärsnytta

- Publicerad i Krav

En del har varit med och beställt den, andra har konfronterats med den i vardagen och en tredje har varit med och levererat den, – vi talar om lösningen som inte löste problemet!  Vad kan du som beställare göra för att oftare lyckas med att beställa lösningar som möter upp mot de bakomliggande behoven i din verksamhet?

Svaret är att tänka behovsorienterat och våga ta med leverantören i dialogen kring kravutvecklingen!

Läs mer

Att lösa gåtor, det är framför allt vad jag sysslar med om dagarna.

- Publicerad i Allmänt

Carin drivs av ”klurigheter” och att få se resultat. Att få gå från att undra. Till att testa. Till att bevisa och slutligen lansera. Oftast på extremt kort tid. Så sammanfattar hon sin vardag. Det som för många är omöjligt är vardag för Carin. I många av hennes projekt finns inget annat. ”Det ska gå snabbt, det måste bli rätt och det måste bli bra.” säger Carin.

Läs mer

Jag drivs av det omöjliga

- Publicerad i Allmänt

När Johan fick uppdraget att testa och kvalitetssäkra ett nytt system för mobila betalningar fanns många frågetecken. De handlade om hur man säkerställer säkerheten på så många olika plattformar på samma gång. Samma stund som systemet lanseras, når det en otrolig bredd av plattformar, versioner och användare. Antalet kombinationer av parametrar är nästintill oändliga. Och förändras och växer varje dag. Det ställer enorma krav på kvalitetssäkringen. Och på hur testandet utförs. För många är det en mardröm. För Johan är det högsta vinsten.

Läs mer

Monica

Att testa på riktigt!

- Publicerad i Allmänt

På ADDQ jobbar vi med att försöka hitta möjliga problem – innan de blir problem. Vi ifrågasätter, granskar och testar. Vi vänder, vrider och skruvar på din lösning. Om och om igen. Tills vi omvandlat alla problem till lösningar. Tills vi kvalitetssäkrat alla steg. Vi är ständigt beredda att låta våra erfarna medarbetare komma in och bli som en del av din verksamhet.

Som till exempel Monica.

Läs mer