Vad är kravautomation?

Syftet med kravautomation och processen är att driva utvecklingsarbetet framåt så att "rätt sak" byggs från början. På köpet får vi en gemensam, delad förståelse av vad som skall byggas och när vi väl har automatisering på plats så får vi dessutom en "levande" dokumentation som vi kan lita på och som beskriver systemets aktuella beteende.

KravautomatiseringVad är kravautomation? Ja, det är ett samlingsnamn för metoder och tekniker som ofta används i agila sammanhang. Det omfattar; Behavior Driven development BDD (1), Acceptance test driven development ATDD (2) implementerat i ett verktyg som Cucumber (3) med konkreta exempel enligt Specification by Example (4).

Jag som är kravanalytiker har börjat använda begreppet ”kravautomation” som en metafor för ovanstående processer som hjälp i krav- och förändringsarbete eftersom metaforer ändrar vårt sätt att tänka!  Först förändras vårt språkbruk, lite svävande till en början, då orden är nya, därefter vårt tänkande, då vi börjar fundera på innebörden av begreppen och när det klarnat och vi förstår vad det handlar om slutligen vårt agerande. Jag mötte nämligen flera gånger beslutsfattare som ansåg att transformation till agilitet är bra så länge det begränsas till IT och inte medför förändringar hos verksamheten. Men i och med ordet kravautomation skapade jag intresse och senare förståelse för att det berör hela organisationen.
(1) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Behavior-driven_development.
(2) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Acceptance_test–driven_development
(3) https://cucumber.io

(4) https://gojko.net/books/specification-by-example/?src=/resources.html